Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnadsnämnden

Från och med 1 januari 2018 finns information om möten och protokoll i kommunens nya digitala anslagstavla. Den hittar du via startsidan eller här: Vänersborgs kommuns anslagstavla.

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. I vänsterspalten på sidan finns länkar till handlingar och protokoll för varje möte till och med 2017-12-31.

 

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är offentligt endast under ärenden nr.  1. Närmare information om vad som gäller för deltagandet i sammanträdet framgår av "Tillämpningsanvisningar för öppna sammanträden",länk till annan webbplats
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-22, § 120

Justerade protokoll

De protokoll som publiceras nedan är justerade, det vill säga godkända av ordförande och utsedd justeringsperson/utsedda justeringspersoner. Däremot har vi valt att inte publicera en bildkopia av det undertecknade protokollet utan istället har vi valt att publicera protokollet i ett sökbart filformat. I pdf-dokumentet kan du söka på fritext genom att klicka på bilden som föreställer en kikare.

2015 - 2017

2017

2016

2015

2010 - 2014

2014

2013

2012

2011

2010

2001 - 2009

2009

2001 - 2008

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 11 99

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

MER information

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder som regel en gång i månaden.  Sammanträdena är öppna för allmänheten i del av sammanträde som avser information men skall inte gälla vid verksamhetsbesök.