Hoppa till innehåll

Externa länkar

Avfall Sverige

Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, som verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas.  För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning främjas. Avfallshanteringen ska utformas kostnadseffektivt och använda bästa teknik till skäliga kostnader.
www.avfallsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förpackningsinsamlingen

Förpackningsinsamlingen startade 1994 när regeringen införde ett s k producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. Producentansvaret har tillkommit för att bidra till ett långsiktigt, hållbart samhälle, där det som tidigare betraktades som avfall istället kommer till nytta som någon form av ny resurs. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas.
http://www.ftiab.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Batteriinsamlingen

Enligt lagen skall alla batterier samlas in. Det ska också göras för att undvika miljögifter och att återvinna materialet i batterierna.
Lösa batterier kan Du lämna i batteriholkar eller på miljöstationer. Startbatterier och inbyggda batterier lämnar Du på kommunens återvinningscentral.
Mer information finns på Batteriinsamligens hemsida www.batteriatervinningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lär dig sortera rätt

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material, energi eller näring ur avfallet och behandla det på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe.  Information om det finns på:
www.sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster