Hoppa till innehåll

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan vara farligt för hälsa eller miljö ifall det inte tas omhand på rätt sätt.

De farliga ämnena kan finnas i väldigt små mängder i varje hushåll. Men den sammanlagda mängden från många hushåll kan göra stor skada om den hamnar fel.

För att kunna ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall. Ingen kan sortera det blandade avfallet i efterhand, det måste källsorteras.

Allt som lämnas till kommunens insamling av farligt avfall tas emot av kunnig personal, som identifierar och sorterar avfallet. Tänk på deras säkerhet och se till att förpacka ditt farliga avfall noga och skriv på förpackningen vad den innehåller om etikett saknas.

För mer information se Kretsloppochvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var lämnas farligt avfall?

Farligt avfall lämnas på miljöstationernaöppnas i nytt fönster eller på återvinningscentralenöppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Enhetschef:
Lars Jensen

Telefon:
0521- 72 12 53

Kundmottagning:
Alexandra Lundgren

Telefon:
0521- 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se