Hoppa till innehåll

Hämtning

Hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad utförs en gång varannan vecka.

För fritidsbebyggelse och liknande gäller att ordinarie hämtning utförs under perioden från och med 1 maj till och med 30 september en gång varannan vecka (11 tömningar), i den ordning som renhållaren bestämmer.

Övrig del av året sker hämtning efter beställning.
Önskas tätare tömning än ovan angivet intervall, större/fler avfallsbehållare kan anmälan göras till renhållningsverket.
När det gäller glesare tömning kan dispens sökas på särskild blankett.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Enhetschef:
Lars Jensen

Telefon:
0521- 72 12 53

Kundmottagning:              Alexandra Lundgren

Telefon:
0521- 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se