Hoppa till innehåll

Källsortering och återvinning

Vänersborgs kommun tillämpar utökad källsortering sedan våren 2000.
Fr. o. m. den 1 juni 2013 skall alla sopor källsorteras i två delar: rötbart och brännbart avfall.

Här följer några praktiska råd om sorteringen. Det är viktigt att dessa följs för att vi ska kunna ta tillvara energi och växtnäring och minska mängden sopor som deponeras.

Det hänger på dig och mig, om vi ska lyckas med källsorteringen och därmed bidra till en bättre miljö!

Länk till sida kretsloppochvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
                                                                                                                                            

Så här sorterar du ditt hushållsavfall!

  • Matrester och annat biologiskt material läggs i brunt kärl.
  • Brännbart avfall läggs i grönt kärl.
  • Inget löst avfall - allt måste läggas i väl försluten soppåse.
  • Tidningar och förpackningar av glas, plast, plåt och papper lämnas på återvinningsstationen.
  • Farligt avfall lämnas till miljöstationen.

Praktiska råd:

1. Börja sortera redan när du handlar. Undvik engångsartiklar, välj varor utan onödigt emballage, köp returglas etc.

2. Det finns praktiska plastbehållare för källsortering. Allt ifrån enkla behållare som kan ställas löst i diskbänkskåpet till källsorteringssatser som man drar ut på skenor.

3. Knyt dina soppåsar ordentligt, minst två gånger, så minskar risken för att de ska spricka när de hamnar i vår sorteringsanläggning på Heljestorp.

4. Tänk på att inget avfall får läggas löst i sopnedkastet eller i sopkärlet. Det kan ställa till problem i sorteringsanläggningen. Allt avfall måste vara förpackat i platspåsar. Det går alltså inte att lägga avfall i plastsäckar. Skärande avfall, som t ex rakblad och glasbitar, måste emballeras innan det slängs, exempelvis i en hård förpackning.

5. Om du redan nu komposterar avfall hemma kan du fortsätta med det. Då lämnar du bara brännbart avfall i sopkärlet.  

Vi återvinner mera!

Att sortera och återvinna avfall är en liten, men viktig insats i vår strävan att åter leva av naturen.

Tidigare gick allt det du slängde i soptunnan till deponi, dvs soptippen. Visserligen går det att utvinna metangas ur deponin, bland annat för uppvärmning, men bara en del av den. En stor del av gasen läcker ut till atmosfären och bidrar till växthuseffekten.

Genom den utökande källsorteringen kan vi ta tillvara mera energi och återföra viktiga näringsämnen till naturens kretslopp.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Enhetschef:
Lars Jensen

Telefon:
0521- 72 12 53

Kundmottagning:
Alexandra Lundgren

Telefon:
0521- 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se