Hoppa till innehåll

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag beviljas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Förutsättningar för bostadsanpassningsbidrag

Kommunen svarar för att bostadsanpassningsbidrag beviljas enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag och utvecklad praxis (1992:1574).

Bostadsanpassningsbidrag beviljas:

  • till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller innehar sådan bostad med hyresrätt eller bostadsrätt. Bidrag kan sökas för egen del eller för familjemedlem.
  • för åtgärder för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.
  • endast för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Nödvändigheten styrks med intyg av det individuella behovet från i första hand arbetsterapeut.
  • inte för lös egendom eller för åtgärder som är nödvändiga redan av andra orsaker än funktionshindret tex. normalt underhåll.
  • för en skälig kostnad att utföra anpassningsåtgärderna.
  • om funktionshindret är fysiskt eller psykiskt samt om funktionshindret är långvarigt i tiden och bestående i svårighetsgrad.

Speciella regler vid köp eller byte samt vid nybyggnad av bostad

Vid köp eller byte av bostad krävs särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Kontakta handläggaren innan bindande avtal har träffats för att få veta om bidrag kan påräknas eller inte.

Vid nybyggnad ska huset göras lämpligt utan stöd av bidrag, varför bidraget endast är begränsat till vissa handikappbetingade väsentliga merkostnader.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Kontaktpersoner:

Anna Hilmersson

E-post
anna.hilmersson@vanersborg.se

Telefon
0521-72 25 29

Philip Ekström
E-post
philip.ekstrom@vanersborg.se
Telefon
0521-72 25 19

Telefax
0521-72 12 97

MER information

på extern webbplats