Hoppa till innehåll

Lediga villatomter

Drömmer du om ett nytt hus?

Vi säljer villatomter genom kommunens tomtkö till privatpersoner som vill bygga sitt eget hus. Alla tomter skall anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Vänersborgs kommun strävar efter att ha ett varierat utbud av tomter till salu. Vi hoppas att var och en ska kunna hitta något lämpligt.

På följande platser i Vänersborg erbjuder kommunen lediga småhustomter.

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö.  Att gå med i tomtkön kostar för närvarande 200 kronor och därefter 200 kronor per kalenderår. Anmälan till tomtkön görs via länk här brevid i högermenyn.

KONTAKT

Fastighetsenheten
Försäljningar, köpeavtal, kommande områden, tomtkön.

Mark- och exploateringsingenjörerna:

Ann-Sofi Dalbert
Telefon:
0521-72 11 69

Ann-Sofi Sundqvist
Telefon:
0521-72 23 94

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

MER information

KONTAKT

Övriga relaterade frågor vid nybyggnation, andra avdelningar:

Planbestämmelser och husutformning, Bygglov,
VA-anslutning.

Bygglovsavdelningen:
Telefon expedition:
0521-72 13 13
E-post myndighet:
byggnad@vanersborg.se

Planavdelningen:
Matti Lagerblad
1:e planarkitekt
0521-72 12 01 matti.lagerblad@vanersborg.se

Ketslopp & Vatten:
Telefon expedition:
0521-72 24 73
E-post myndighet:
va-verket@vanersborg.se