Hoppa till innehåll

Bygga nytt, ändra eller riva

I varje kommun finns en byggnadsnämnd som består av folkvalda politiker. Byggnadsnämnden arbetar för att vi ska ha omväxlande och vackra samhällen och en levande och skön landsbygd. De hus vi bygger ska vara hållbara så att de ger oss och kommande generationer en god livsmiljö. Till sin hjälp har byggnadsnämnden sina tjänstemän som är arkitekter, fysisk planerare, ingenjörer, lantmätare, bebyggelseantikvarie och administratörer. Tjänstemännen utgör byggnadsförvaltningen.

Bygglovs telefon- och besökstider

Vi finns garanterat på plats vid nedan angivna tider för att ge dig råd, information samt hjälpa dig fylla i blanketter så att ansökan blir rätt och komplett från början. 

Telefontider:
Måndagar och torsdagar 10.00 - 12.00 samt onsdagar 13.00 - 14.30.

Besökstider:
Måndagar och torsdagar 08.00 - 09.30 samt onsdagar 15.00 - 17.00 (16.00 mellan 1 maj och 31 augusti).

Brålanda bibliotek

Besökstid första tisdag i månaden: 16.00 - 18.00

Ring kommunhusets växel telefonnummer 0521-72 10 00 så kopplas du vidare till en handläggare.

Naturligtvis kan du även fortsättningsvis lämna och hämta handlingar under kommunhusets öppettider.

Varmt välkommen!

Personalen på bygglov


KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

MER information