Hoppa till innehåll

Lediga villatomter

Drömmer du om ett nytt hus?

Vi säljer villatomter genom kommunens tomtkö till privatpersoner som vill bygga sitt eget hus. Alla tomter skall anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

På följande platser i Vänersborg erbjuder kommunen lediga småhustomter.

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö.  Att gå med i tomtkön kostar för närvarande 200 kronor och därefter 200 kronor per kalenderår. Anmälan till tomtkön görs via länk här brevid i högermenyn.

Kommande villatomter

När kommunen tar fram nya detaljplaner kan nya villatomter komma att bli aktuella för försäljning. En ny detaljplan kan förutom nya villatomter även innebära möjlighet till bebyggelse av exempelvis ny skola eller industrilokal. Du kan själv läsa om de detaljplaner som kommunen tagit fram, och håller på att ta fram, under Detaljplaner och områdesbestämmelser som du hittar under rubriken Översiktplan och detaljplaner i menyn till vänster.

KONTAKT

Fastighetsenheten
Försäljningar, köpeavtal, kommande områden, tomtkön.

Mark- och exploateringsingenjörerna:

Ann-Sofi Dalbert
Telefon:
0521-72 11 69

Ann-Sofi Sundqvist
Telefon:
0521-72 23 94

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

KONTAKT

Övriga relaterade frågor vid nybyggnation, andra avdelningar:

Planbestämmelser och husutformning, Bygglov,
VA-anslutning.

Plan- och bygglovsenheten:
Telefon expedition:
0521-72 13 13
E-post myndighet:
byggnad@vanersborg.se

Kretslopp & Vatten:
Telefon expedition:
0521-72 24 73
E-post myndighet:
va-verket@vanersborg.se

MER information

Gå med i tomtkön

Blankett och e-tjänst