Hoppa till innehåll

Byggprojekt

""

Kommunen planerar för hur framtidens Vänersborg ska se ut. Målsättningen är att alla förändringar ska bidra till upplevelsen av Vänersborg som en vacker stad och kommun där Vänersborgs naturvärden tas tillvara.

Praktiskt så betyder det att vi ständigt arbetar med genomförande av såväl mindre som större byggprojekt gällande byggnation,  gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten tex.

Pågående projekt

En ny stadsdel håller på att växa fram i Vänersborg, Holmängs Hage. Vill du läsa mer hittar du ytterligare information till vänster i menyraden. Inom kommunen sker också utbyggnad av VA-nätet, från Vänersborg och utmed vänerkusten upp till Rörvik. I och med utbyggnaden av VA-ledningar ges bättre förutsättningar för utökad bebyggelse utmed vänerkusten: fritidsboende kan omvandlas till permanentboende, dåliga avloppslösningar kan ersättas med kommunalt spillvatten och dåligt vatten kan ersättas med kommunalt vatten.  

Läs mer om kommunens pågående projekt till vänster i menytraden

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se