Hoppa till innehåll

Pågående projekt

Här kan du följa de större byggprojekten som pågår inom kommunen just nu.

Vänerkustprojektet

Vänersborgs kommun bygger ny vatten- och avloppsledning längst Vänerkusten för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra Vänerkustmiljön.

Projektet sträcker sig från Vänersborg och upp till Rörvik.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se