Hoppa till innehåll

Byggprojekt

Kommunen planerar för hur framtidens Vänersborg ska se ut. Målsättningen är att alla förändringar ska bidra till upplevelsen av Vänersborg som en vacker stad och kommun där Vänersborgs naturvärden tas tillvara.

Praktiskt så betyder det att vi ständigt arbetar med genomförande av såväl mindre som större byggprojekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya deltaljplaner osv.

I menyraden till vänster kan du läsa mer om kommunens pågående och planerade byggprojekt!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information