Hoppa till innehåll

 

Avslutade projekt

Här visar vi några av de byggprojekt som är klara men som ändå kan vara av intresse att ta del av. Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

Avslutade projekt A-Ö:

Belfragegatans förskola

En ny förskola bakom musikskolan stod klar i april 2019.

Förskolan är helt ny, och har plats för 120 stycken barn fördelade på sex stycken avdelningar. Verksamheten på Poppelvägens förskola har flyttat sin verksamhet till den nya förskolan, och utöver det finns det ca 40 nya platser. På förskolan tillagas all mat på plats i ett nytt modernt kök. och på skolgården erbjudas barnen lekmöjligheter i en kreativ miljö men bland annat vattenrännor.

Läs mer om Belfragegatans förskolan!

Blåsut förskola

Förskolan har renoverats. Läs mer om Blåsuts förskolan!

Brygga Sanden

Den stora flytbryggan nere på Sanden har bytts ut. Den nya är i samma storlek och riktning men den är numera även en flytbrygga. Den nya bryggan är utrustad med 21 belysningsstolpar, där det finns eluttag och vatten.

Blåsut förskola kök

Förskolans kök har byggdes 2019/2020 om från ett så kallat mottagningskök till ett tillagningskök, vilket innebär att barnen får sin en egen kock på förskolan. Då maten är en viktig del av barnens utveckling ser vi det som positivt att samverkan mellan skolans pedagogik och måltidspedagogiken kan stärkas genom denna renovering. Ett sätt detta visar sig genom är att barnen kan få vara med och vara en del av matlagningen. Till exempel vara med och baka sitt eget bröd eller varför inte göra sin egen pizza till lunch? Barnen ges också möjlighet att odla egna grönsaker och kryddor som sedan kan användas i matlagningen!

Köket har byggts ut med ca 75 kvadratmeter och befintliga lokaler har renoveras med nya ytskikt, ny ventilation och ny utrustning.

Cirkulationsplats Nabbensberg

Vid Nabbensberg, längst Edsvägen och korning Nabbensbergsvägen finns nu en ny cirkulationsplats som bidrar till en säkrare trafikströmning.

Cykelgarage

Vi vill förbättra invånarnas möjligheter till miljövänligare resande. Därför har vi byggt två stycken låsta cykelgarage vid tågstationerna i centrum och Öxnered. Läs mer om cykelgaraget!

Fiberutbyggnaden

Fiberläggningen i kommunen är en av de största satsningarna i infrastrukturen som gjorts. Detta i syfte att göra Vänersborgs kommun attraktiv att bo i. Läs mer om fiberutbyggnaden!

Frigghallen

Sportcentrum har fått en ny idrottshall. Hallen, som fått namnet Frigghallen, är 40 x 20 meter stor och ligger vid Arenans östra gavel. Idrottshallen har en mindre läktare med två läktarrader samt åtta stycken omklädningsrum. Tanken är att idrottshallen ska kunna användas av både föreningar och av skolaverksamhet i kommunen.

Två av dusharna som ligger i anslutning till idrottshallen är anpassade för personer med funktionsvariationer. Bland annat är utrymmet större i dessa duschrum, samt att det kommer finnas en hjälphiss.

Hur ser det då egentligen ut när man bygger en idrottshall?! Kolla in filmen nedan där vi visuellt får följa med från start till rest byggnad.

Gymnasiehallen

Gymnasiehallen är nu färdigrenoverad. Hallen har fått ny ventilation och en uppfräschning av omklädningsrummen har gjorts. Förhyrande verksamheten är tillbaka och brukar hallen.

Vid frågor, kontakta enhetschef Henrik Frifelt tel: 0521-72 10 00

Gågatan

Gatuenheten har uppdaterat vår fina gågata så den ska upplevas ännu ljusare och trevligare! Vi har bland annat klätt in stenlådorna på gågatan med trä. En av sarkofagerna vid gågatekrysser förses med en liten fontän. Besök vår fina gågata för att se efter själv!

Gång- och cykeltunnel Holmängen

Holmängens två stadsdelar har byggt ihop genom en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen. Tunneln ligger strax intill lekpltsen och vattentornet vid Marierovägen.

Gång- och cykelväg Östra vägen

Kastanjevägens förskola

Kastanjevägens förskola har under 2019 renoverats och fått nytt ytskikt, ny ventilation och nya fönster. Läs mer om förskolan här!

Torpa kretsloppspark

I februari 2020 flyttade Holmängens återvinningscentral till torpaomådet. Där öppade istället en ny, modern kretsloppspark. Beläget strax söder om Tenggrenstorps industriområde. En kretsloppspark fungerar, precis som namnet antyder, som ett kretslopp där fokus läggs på återbruk. Läs mer här!

Lekplats Fredriksberg

På Fredriksberg, vid Roddklubbens hus, finns nu en alldeles ny lekplats! Huvudattraktionen är en båt men gungor och övriga redskap som hör en lekplats till finns också. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Den 6 februari invigdes lekplatsen med bullar, Festis, bandklippning och tal. Och en massa lek förstås!

Lekplatser

Under 2019 och 2020 revoverade kommunen några av kommunens lekplatser:

  • Lekplats Frändedskolan
  • Lekplats Kastanjevägens förskola
  • Lekplats Mariedalskolan
  • Lekplats Mulltorp skola/förskola
  • Lekplats Ferdriksberg

Mulltorps skola/förskola

Ny förskola samt nytt kök och matsal stod klart i april 2019. Befintlig skolbyggnad ha också renoveras. Läs mer om Mulltorp förskola här! Och läs mer om Mulltorps skola här!

Illustrationsbild av den färdiga skolan och förskolan

Idrottsgatan 7

Skolan på Idrottsgatan 7 fick sig under 2019 och 2020 en rejäll uppfräschning. Invändig ombyggnad, fasadbyte, dränering runt byggnaden samt tillbyggnad av matsalen.

Propellergatans förskola

Förskolan, som tidigare hette Fridhems förskola, har renoverats och byggs ut för att kunna ta emot ca 120 barn fördelat på 3 avdelningar. Inflyttning i april 2019. Läs mer om förskolan här!

Renovering av kommunhuset

Under 2017 - 2020 renoverades kommunhuset. Bland annat har sessionsalen som stod på baksidan av kommunhuset rivits. En ny cafeteria har iordningställts och en receptionen på Sundsgatan har fått sig en uppfräschning. Utöver det har ytskikt i kontorsrumen och i konferenslokalerna bytts ut.

Välkommen att kolla in reslutatet av renoveringen på Sundsgatan 29!

Kontakta kommunen
Öppettider i kommunen

Storköket Oden

Storköket Oden, som är ca 2 700 kvadratmeter stort, står nu färdigt sydväster om Torpaskolan. Köket producerar kost till delar av kommunens skolor och förskolor samt äldreomsorg. Köket har en kapacitet att producera minst 4 600 måltider per dygn!

Ett nytt modernt kök innebär effektivisering och förhöjd arbetsmiljö för kommunens kökspersonal. Köket inrymmer även en matsalsdel med servering åt elever på Torpaskolan.

Toalett på badstranden i Sikhall

Sedan sommaren 2020 finns nu offentlig toalett finns vid badstranden i Sikhall.

Bilden föreställer Sikhalls badstrand

Toaletter på Fisktorget

Fisktorget har under 2019 fräschats upp! Förutom en trappa som binder samman hamngatans promenadstråk har nya toaletter färdigställts. Två WC och en handikapps-WC är tänkta att vara öppna året om, dock låsta nattetid. Under de mörka timmarna lyser en fasadbelysning upp byggnaden och området omkring.

Utegym Frändefors

Frändefors har under 2019 fått ett utegym på grönområdet bakom Prästängsgatan mot ån intill skogsdungen. I anslutning till gymmet kommer även en grillplats att iordningställas.

Öxnered skola

Öxnered skola har renoverats genom en om- och tillbyggnation av. Byggnationen påbörjades sommaren 2019 och har nu plats för uppemot 525 stycken elever.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se