Hoppa till innehåll

Avslutade projekt

Här visar vi några av de byggprojekt som är klara men som ändå kan vara av intresse att ta del av. Klicka på respektive projekt för att läsa mer!

Belfragegatans förskola

En ny förskola bakom musikskolan stod klar i april 2019.

Förskolan är helt ny, och har plats för 120 stycken barn fördelade på sex stycken avdelningar. Verksamheten på Poppelvägens förskola har flyttat sin verksamhet till den nya förskolan, och utöver det finns det ca 40 nya platser. På förskolan tillagas all mat på plats i ett nytt modernt kök. och på skolgården erbjudas barnen lekmöjligheter i en kreativ miljö men bland annat vattenrännor.

Läs mer om förskolan här!

Blåsut förskola

Förskolan har renoverats. Läs mer om förskolan här!

Cykelgarage

Vi vill förbättra invånarnas möjligheter till miljövänligare resande. Därför har vi byggt två stycken låsta cykelgarage vid tågstationerna i centrum och Öxnered. Läs mer här!

Fiberutbyggnaden

Fiberläggningen i kommunen är en av de största satsningarna i infrastrukturen som gjorts. Detta i syfte att göra Vänersborgs kommun attraktiv att bo i. Läs mer här!

Gågatan

Gatuenheten har uppdaterat vår fina gågata så den ska upplevas ännu ljusare och trevligare! Vi har bland annat klätt in stenlådorna på gågatan med trä. En av sarkofagerna vid gågatekrysser förses med en liten fontän. Besök vår fina gågata för att se efter själv!

Konstgräs på Hallevi IP

Grusplanen på Hallevi IP har belagts med konstgräs. Även en mindre fotbollsplan avsedd för allmänheten har belagts med konstgräs.

Laddstolpar Öxnered

Nu har vi även installerat publika laddstolpar vid Öxnereds tågstation. Laddplatserna är placerade på 7-dygnsparkeringen, närmast spåren. Läs mer här!

Mulltorps skola/förskola

Ny förskola samt nytt kök och matsal stod klart i april 2019. Befintlig skolbyggnad ha också renoveras. Läs mer om Mulltorp förskola här! Och läs mer om Mulltorps skola här!

Illustrationsbild av den färdiga skolan och förskolan

Onsjöskolans lekplats

 

En ny lekplats finns nu på Onsjö! Läs mer om skolan här

Propellergatans förskola

Förskolan, som tidigare hette Fridhems förskola, har renoverats och byggs ut för att kunna ta emot ca 120 barn fördelat på 3 avdelningar. Inflyttning i april 2019. Läs mer om förskolan här!

Restaurangen Folkets Hus

Fastighetsenheten har renoverat köket på Folkets Hus. Ett nytt fräscht kök med morderna köksmaskier stod färdigt i slutet av sommaren 2018. Ett nytt kök skapar möjligheter för Folkets Hus att servera mat och hålla i aktiviteter. Läs mer om Folkets Hus och deras aktiviteter på deras Facebook-sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Toaletter på Fisktorget

Fisktorget har byggt om! Förutom en trappa som binder samman hamngatans promenadstråk har nya toaletter färdigställts. Två WC och en handikapps-WC är tänkta att vara öppna året om, dock låsta nattetid. Under de mörka timmarna lyser en fasadbelysning upp byggnaden och området omkring.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se