Hoppa till innehåll

Avslutade projekt

Här visar vi några av de byggprojekt som är klara men som ändå kan vara av intresse att ta del av. Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

Avslutade projekt A-Ö:

Belfragegatans förskola

En ny förskola bakom musikskolan stod klar i april 2019.

Förskolan är helt ny, och har plats för 120 stycken barn fördelade på sex stycken avdelningar. Verksamheten på Poppelvägens förskola har flyttat sin verksamhet till den nya förskolan, och utöver det finns det ca 40 nya platser. På förskolan tillagas all mat på plats i ett nytt modernt kök. och på skolgården erbjudas barnen lekmöjligheter i en kreativ miljö men bland annat vattenrännor.

Läs mer om förskolan här!

Blåsut förskola

Förskolan har renoverats. Läs mer om förskolan här!

Cykelgarage

Vi vill förbättra invånarnas möjligheter till miljövänligare resande. Därför har vi byggt två stycken låsta cykelgarage vid tågstationerna i centrum och Öxnered. Läs mer här!

Fiberutbyggnaden

Fiberläggningen i kommunen är en av de största satsningarna i infrastrukturen som gjorts. Detta i syfte att göra Vänersborgs kommun attraktiv att bo i. Läs mer här!

Gågatan

Gatuenheten har uppdaterat vår fina gågata så den ska upplevas ännu ljusare och trevligare! Vi har bland annat klätt in stenlådorna på gågatan med trä. En av sarkofagerna vid gågatekrysser förses med en liten fontän. Besök vår fina gågata för att se efter själv!

Kastanjevägens förskola

Kastanjevägens förskola har under 2019 renoverats och fått nytt ytskikt, ny ventilation och nya fönster. Läs mer om förskolan här!

Renovering av kommunhuset

Mellan 2017 och 2020 renoverades Vänersborgs kommunhus. Välkomna in och se hur det blev!

Torpa kretsloppspark

I februari 2020 flyttade Holmängens återvinningscentral till torpaomådet. Där öppade istället en ny, modern kretsloppspark. Beläget strax söder om Tenggrenstorps industriområde. En kretsloppspark fungerar, precis som namnet antyder, som ett kretslopp där fokus läggs på återbruk. Läs mer här!

Lekplats Fredriksberg

På Fredriksberg, vid Roddklubbens hus, finns nu en alldeles ny lekplats! Huvudattraktionen är en båt men gungor och övriga redskap som hör en lekplats till finns också. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Den 6 februari invigdes lekplatsen med bullar, Festis, bandklippning och tal. Och en massa lek förstås!

Mulltorps skola/förskola

Ny förskola samt nytt kök och matsal stod klart i april 2019. Befintlig skolbyggnad ha också renoveras. Läs mer om Mulltorp förskola här! Och läs mer om Mulltorps skola här!

Illustrationsbild av den färdiga skolan och förskolan

Propellergatans förskola

Förskolan, som tidigare hette Fridhems förskola, har renoverats och byggs ut för att kunna ta emot ca 120 barn fördelat på 3 avdelningar. Inflyttning i april 2019. Läs mer om förskolan här!

Toaletter på Fisktorget

Fisktorget har fräschats upp! Förutom en trappa som binder samman hamngatans promenadstråk har nya toaletter färdigställts. Två WC och en handikapps-WC är tänkta att vara öppna året om, dock låsta nattetid. Under de mörka timmarna lyser en fasadbelysning upp byggnaden och området omkring.

Utegym Frändefors

Frändefors har fått ett utegym på grönområdet bakom Prästängsgatan mot ån intill skogsdungen. I anslutning till gymmet kommer även en grillplats att iordningställas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se