Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Lokaler i för- och grundskola

Vänersborgs kommun växer och våra barn och elever behöver mer plats för lärande. Många av besluten angåpende lokaler för grundskola och förskola har sin grund i förskoleutredningen och grundskoleutredningen vilka genomfördes under 2016. Utredningarna reviderades under 2017. Alla tre utredningar finner du nedan. Där redovisas också fördjupade utedningaer och beslut i enskilda projekt.

Beslutade byggprojekt

 

Projekt

Beskrivning

Senaste handlingarna i ärendet

Idrottsgatan 7

Lokalerna ska anpassas för åk 7-9.

Utredning , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB) 

Tjänsteutlåtande , 349 kB, öppnas i nytt fönster. (, 349 kB) 

Nämndsbeslut , 292 kB, öppnas i nytt fönster. (, 292 kB)

Öxnered skola

Skolan ska renoveras och byggas ut.

Utredning , 14 MB, öppnas i nytt fönster. (, 14 MB) 

Tjänsteutlåtande , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Nämndsbeslut , 264 kB, öppnas i nytt fönster. (, 264 kB)

Holmängen

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge i uppdrag att ansöka om ändring av detaljplan för att tillåta skola.

Utredning , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)

Tjänsteutlåtande , 290 kB, öppnas i nytt fönster. (, 290 kB) 

Nämndsbeslut , 180 kB, öppnas i nytt fönster. (, 180 kB)

Belfragegatans förskola

Ny förskola ska byggas i kvarteret Hönan.

Tjänsteutlåtande , 51 kB. (, 51 kB)

Nämndsbeslut , 3 MB. (, 3 MB)

Fridhem förskola

Förskolan ska byggas till med 2 avdelningar. Ombyggnationen startade i början av 2018.

Tjänsteutlåtande , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Nämndsbeslut , 188 kB, öppnas i nytt fönster. (, 188 kB)

Mulltorp förskola och skola

Ny förskola samt nytt kök och matsal ska byggas. Befintlig skolbyggnad renoveras.

Tjänsteutlåtande , 322 kB, öppnas i nytt fönster. (, 322 kB)

Nämndsbeslut , 183 kB, öppnas i nytt fönster. (, 183 kB)

Blåsut förskola

Förskolan renoveras.

Ingår i fastighetsenhetens planerade underhåll.

Kastanjevägens förskola

Förskolan ska renoveras.

Ingår i fastighetsenhetens planerade underhåll.

 

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04
Telefontid: 10.00-12.00

E-post myndigheten:
barnutbildning@vanersborg.se