Hoppa till innehåll

 

Pågående projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som är pågående just nu. Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

Gång- och cykelväg Drottninggatan

Utmed Drottninggatan anlägger vi en ny gång- och cykelväg under 2022.

Gång- och cykelväg Östra vägen

Utmed Östra vägen bygger vi under 2022 en gång- och cykelväg mellan Videgatan och Kilgatan.

Holmängs Hage

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg, Holmängs Hage. Fem olika exploatörer skapar den nya stadsdelen med en blandad bebyggelse där möjlighet ges till att bygga bostadsrätter, hyresrätter och seniorboende samt radhus, flerbostadshus och punkthus. Mer information om projketet Holmängs Hage

Holmängens skola

En ny F-6 skola byggs nu helt i trä på det expansiva området Holmängen i Vänersborg. Skolan förväntas kunna ta emot uppemot 500 elever.

Mer information om projketet Holmängskolan - helt i trä

Mariedal östra

Ett nytt bostadsområde växer fram i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Mer information om projektet Mariedal östra

Mötesal, kommunhuset

En mötessal byggs i anslutning till kommunhuset.
Mer information om projektet Mötesal Myrten

Norra skolan

Skolan får en omfattande ytskiktrenovering. Mer information om projekt Norra skolan

Skaven/Öxnered

Ett helt nytt bostadsområde i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik växer fram. Mer information om Skaven/Öxnered

Vargöns hamn

Hamnområdet har konstaterats ha allvarliga brister i stabiliteten och förorenad mark. Därmed skall området stabiliseras och möjliggöra en fortsatt verksamhet i form av industrimark eller/och hamn i området. För närvarande pågår en tillståndsprocess (för arbete i vatten) där Mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen deltar. Denna bedöms kunna vara klar under 2023. Parallellt med detta kommer förslag på hur den förorenade marken skall saneras/hanteras tas fram.

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare: 0521-72 23 36

Vänersborgs hamn

Den nuvarande kajen har i vissa delar befunnits vara i ett skick där mindre reparationer skulle kunna ge kajen en fortsatt livslängd under uppskattningsvis 5-10 år framåt. Andra delar är i sådant skick så att de bör rivas och ersättas med nytt utförande som förslagsvis anpassas till ny förslag till detaljplan. För närvarande pågår en tillståndsprocess för arbete i vatten där Länsstyrelsen deltar. Denna bedöms kunna vara klar under höst/vinter 2022.

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare: 0521-72 23 36

Vänersnäsprojektet

Nu bygger vi en ny vatten- och avloppsledning ut på Vänernäs för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra Vänerkustmiljön. Mer information om projektet Vänersnäsprojektet

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information