Hoppa till innehåll

 

Pågående projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som är pågående just nu. Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

Brygga Sanden

En av flytbryggorna byggs om i betong samt förses med lampor, el och vatten. Mer information om projektet Brygga Sanden

Holmängs Hage

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg, Holmängs Hage. Fem olika exploatörer skapar den nya stadsdelen med en blandad bebyggelse där möjlighet ges till att bygga bostadsrätter, hyresrätter och seniorboende samt radhus, flerbostadshus och punkthus. Mer information om projketet Holmängs Hage

Holmängens skola

En ny skola helt i trä på det expansiva området Holmängen i Vänersborg.
Mer information om projketet Holmängskolan- helt i trä

Mariedal östra

Ett nytt bostadsområde växer fram i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Mer information om projektet Mariedal östra

Mötesal, kommunhuset

En mötessal byggs i anslutning till kommunhuset.
Mer information om projektet Mötesal Myrten

Norra skolan

Skolan får en omfattande ytskiktrenovering. Mer information om projekt Norra skolan

Nytt storkök

Kommunen bygger ett nytt modernt storkök. Storköket byggs vid Torpaskolan. Mer information om projektet Nytt storkök

Skaven/Öxnered

Ett helt nytt bostadsområde i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik växer fram. Mer information om Skaven/Öxnered

Vänersnäsprojektet

Nu bygger vi en ny vatten- och avloppsledning ut på Vänernäs för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra Vänerkustmiljön. Mer information om projektet Vänersnäsprojektet

Öxnered skola

En om- och tillbyggnation av Öxnered skola är på gång. Byggnationen påbörjades sommaren 2019 och kommer ha plats för uppemot 525 stycken elever. Mer information om projektet Öxnered skola

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information