Hoppa till innehåll

 

Pågående projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som är pågående just nu. Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

Cirkulationsplats Nabbensberg

Vid Nabbensberg, längst Edsvägen och korning Nabbensbergsvägen byggs nu en ny cirkulationsplats för en säkrare trafikströmning. Läs mer här!

Gång- och cykeltunnel Holmängen

Holmängens två stadsdelar byggs ihop genom en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen. Läs mer här!

Holmängs Hage

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg, Holmängs Hage. Fem olika exploatörer skapar den nya stadsdelen med en blandad bebyggelse där möjlighet ges till att bygga bostadsrätter, hyresrätter och seniorboende samt radhus, flerbostadshus och punkthus. Läs mer här!

Idrottshall Frigg

En ny idrottshall på sportcentrum byggs just nu. Läs mer här!

Mariedal östra

Ett nytt bostadsområde växer fram i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Läs mer här!

Norra skolan

Skolan får en omfattande ytskiktrenovering. Läs mer här!

Nytt storkök

Kommunen bygger ett nytt modernt storkök. Storköket byggs vid Torpaskolan. Läs mer här!

Skaven/Öxnered

Vänersborgs kommun har tagit fram en detaljplan för ett helt nytt bostadsområde i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Läs mer här!

Vänerkustprojektet

Nu bygger vi en ny vatten- och avloppsledning längst Vänerkusten för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra Vänerkustmiljön. Projektet sträcker sig från Vänersborg och upp till Rörvik. Läs mer här!

Öxnered skola

En om- och tillbyggnation av Öxnered skola är på gång. Byggnationen påbörjades sommaren 2019 och kommer ha plats för uppemot 525 stycken elever. Läs mer här!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information