Hoppa till innehåll

Pågående projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som är pågående just nu. Klicka på respektive projekt för att läsa mer!

Fiberutbyggnaden

Fiberläggningen i kommunen är en av de största satsningarna i infrastrukturen som gjorts, för att göra Vänersborgs kommun attraktiv att bo i. Under 2017 påbörjade vi arbetet med att återställa våra gång- och cykelvägar samt bostadsgator. Läs mer här!

Gågatan

Parkenheten uppdaterar vår mysiga gågata så den kommer upplevas ännu ljusare och trevligare. Läs mer här!

Holmängs Hage

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg, Holmängs Hage. Fem olika exploatörer skapar den nya stadsdelen med en blandad bebyggelse där möjlighet ges till att bygga bostadsrätter, hyresrätter och seniorboende samt radhus, flerbostadshus och punkthus. Läs mer här!

Idrottsgatan 7

Skolan på Idrottsgatan 7 står inför en rejäl uppfräschning! Invändig ombyggnad, fasadbyte, dränering runt byggnaden samt tillbyggnad av matsalen. Läs mer här!

Kretsloppspark

Nu bygger vi en ny, modern kretsloppspark strax söder om Tenggrenstorps industriområde. En kretsloppspark fungerar, precis som namnet antyder, som ett kretslopp där fokus läggs på återbruk. Läs mer här!

Lokaler i för- och grundskola

Vänersborgs kommun växer och våra barn och elever behöver mer plats för lärande. Läs mer här!

Toaletter på Fisketorget

Offentliga toaletter kommer snart att finnas tillgängliga på Fisketorget. Läs mer här!

Vänerkustprojektet

Nu bygger vi en ny vatten- och avloppsledning längst Vänerkusten för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra Vänerkustmiljön. Projektet sträcker sig från Vänersborg och upp till Rörvik. Läs mer här!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information