Hoppa till innehåll

Pågående projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som är pågående just nu. Klicka på respektive projekt för att läsa mer!

Holmängs Hage

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg, Holmängs Hage. Fem olika exploatörer skapar den nya stadsdelen med en blandad bebyggelse där möjlighet ges till att bygga bostadsrätter, hyresrätter och seniorboende samt radhus, flerbostadshus och punkthus. Läs mer här!

Idrottsgatan 7

Skolan på Idrottsgatan 7 står inför en rejäl uppfräschning! Invändig ombyggnad, fasadbyte, dränering runt byggnaden samt tillbyggnad av matsalen. Läs mer här!

Kastanjevägens förskola

Kastanjevägens förskola ska renoveras och få nytt ytskikt, ny ventilation och nya fönster. Läs mer här!

Renovering av kommunhuset

Vänersborg kommuns kommunhus renoveras. Läs mer här!

Kretsloppspark

Nu bygger vi en ny, modern kretsloppspark strax söder om Tenggrenstorps industriområde. En kretsloppspark fungerar, precis som namnet antyder, som ett kretslopp där fokus läggs på återbruk. Läs mer här!

Lekplats på Fredriksberg

På fredriksberg kommer vi snart ha en alldeles ny lekplats att leka på! Läs mer här!

Norra skolan

Skolan får en omfattande ytskiktrenovering. Läs mer här!

Repslagarvägen

Ny vattenledning läggs ner längs med Repslagarvägen. Senare kommer vi bygga en gång- och cykelväg ovanpå vattenledningen. Läs mer här!

Skaven/Öxnered

Vänersborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett helt nytt bostadsområde i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Läs mer här!

Utegym i Frändefors

Frändefors får ett eget utegym! Placeringen kommer att vara på grönområdet bakom Prästängsgatan mot ån intill skogsdungen. Läs mer här!

Vänerkustprojektet

Nu bygger vi en ny vatten- och avloppsledning längst Vänerkusten för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra Vänerkustmiljön. Projektet sträcker sig från Vänersborg och upp till Rörvik. Läs mer här!

Öxnered skola

En om- och tillbyggnation av Öxnered skola är på gång. Byggnationen påbörjades sommaren 2019 och kommer ha plats för uppemot 525 stycken elever. Läs mer här!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information