Hoppa till innehåll

Blåsut förskola kök

Köket på Blåsut förskola byggs nu om till ett tillagningskök. Projektet drar igång i december 2019 och förväntas stå klart i juni 2020. Kontrakterad entreprenör är SMJ Entreprenad AB.

Illustration över utbyggnaden. Med reservation för eventuella ändringar.

Om- och tillbyggnaden

Köket byggs ut med ca 75 kvadratmeter och befintliga lokaler renoveras med nya ytskikt, ny ventilation och ny utrustning. Efter projektet är färdigt kommer köket vara ett tillagningskök istället för mottagningskök. Soporna kommer efter renoveringen finnas inne i ett soprum. Under tiden entreprenaden pågår kommer parkeringsmöjligheten att begränsas till halva parkeringen, den andra halvan kommer byggentreprenören ta i anspråk.

Påverkan för omgivningen?

Vår förhoppning är att om- och tillbyggnationen kommer påverka verksamheten och närboende så lite som möjligt. Tunga transporter och trafik kommer öka något under tiden entreprenaden pågår. Det kan även vid vissa skedet uppkomma en del ljudstörningar men entreprenören kommer att göra sitt yttersta för att försöka begränsa dessa störningar. Byggarbetsplatsen är inhägnad och tredjeman ombedes att respektera avstängningarna.

Verksamheten som bedrivs

Verksamheten i förskolan kommer bedrivas som vanligt under renoveringen. Föräldrar lämnar och hämtar sina barn på samma sätt som tidigare. Föräldrar har ansvar för sina barn och ombedes vara extra uppmärksamma utanför entréerna där entreprenadområdet är, det kan förkomma vissa backande transporter som har begränsad sikt. Under utbyggnads- och renoveringsarbetet är mottagningsköket stängt och maten kommer levereras ifrån Torpaköket.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig. Se kontaktuppgifter i det blå fältet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Henrik Frifelt

Telefon:
0521-72 25 18

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt kostverksamheten:
Anna-Karin Svensson

Telefon:
0521-72 13 01

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

MER information