Hoppa till innehåll

 

Busshållplats, Blåsutkyrkan

Nu påbörjas arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Blåsutkyrkan på Öxneredsvägen.

Vi börjar onsdag 26:e augusti på sidan mot kyrkan och flyttar därefter över till den andra sidan.

Trafiken kommer att styras med trafikljus. Gång- och cykelväg leds förbi arbetsplatsen.

Var vänlig visa extra försiktighet runt arbetsområdet.

Tillfällig busshållplats upprättas norr om arbetsplatsen på den östra sidan och söder om Duellvägen på den västra sidan.

Arbetet beräknas ta ca 4 veckor.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Kontaktperson:
Mats Andersson

Telefon:
0521-72 12 34

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se