Hoppa till innehåll

 

Holmängens skola

Vänersborgs kommun bygger just nu tillsammans med Serneke en ny F-6 skola på området Holmängs Hage. För att täcka behovet elevplatser och för att få en effektiv och hållbar organisation ska Holmängenskolan dimensioneras för 21 klasser med totalt 525 elever.

Alla utrymmen ska kunna användas i pedagogiskt syfte, tillåta olika organisationer och arbetssätt. Hemvisterna i markplan kommer även att kunna användas för förskola vilket ger lokaler som kan förändras utefter eventuella svängningar i elevunderlaget. De utrymmen som kan begränsa en utökning av elevantalet planeras så att de kan byggas ut. Skolans utrymmen och då framförallt matsal samt idrottshall planeras så att de ska vara användbara för allmänheten efter skoltid. Barnperspektivet ska genomsyra projekteringen av den nya skolan på Holmängen.

Byggstarten var mars 2022. Skolan beräknas stå klar i maj 2024 med verksamhetsstart till höstterminen 2024.

TIDIGARE PUBLICERADE NYHETER

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Henrik Frifelt

Telefon:
0521-72 25 18

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

NYHETSBREV