Hoppa till innehåll

 

Idrottsgatan 7

Inter Bygg i Västra Götaland AB påbörjade i juni 2018 en totalentreprenad för om- tillbyggnad av Idrottsgatan 7, (gamla vårdskolan), åt Vänersborgs kommun. I och med tillbyggnaden tillskapas flertalet elevplatser för årskurs 7-9 i nya moderna och väl anpassade lokaler.

När?

Arbeten kommer att pågå med start i juni 2018, till juli 2020.

Vad avser om- och tillbyggnaden?

Entreprenaden är uppdelad i etapper. I första etappen som pågår från juni 2018 till juni 2019 byggs halva skolan om med start i den västra delen närmast Solängen. Invändig ombyggnad, fasadbyte, dränering runt byggnaden samt tillbyggnad av matsalen. I juni 2019 startade etapp två och den innefattar resterande delar av byggnaden och pågår fram till juli 2020.

Påverkan för omgivningen?

Vår förhoppning är att ombyggnationen kommer uppfattas som ett lyft för området. Under ombyggnadsskedet kan vi dock inte förhindra att pågående entreprenadarbeten kommer att påverka verksamheten, samt närområdet och ibland uppfattas som störande. Under projektets gång kommer markarbeten pågå, både schaktning för tillbyggnaden samt dränering av befintlig skola. I detta skede bedrivs arbeten som kan orsaka störande ljud, och möjligen även vibrationer. Men entreprenören kommer att göra sitt yttersta för att försöka begränsa dessa störningar så långt som möjligt. Arbetet kommer dock ohjälpligen att ge upphov till rivnings- och schaktmassor och därmed också tunga transporter. Byggarbetsplatsen kommer att vara inhägnad och byggtrafik förekommer dels ifrån den västra infarten till skolan, (mot Solängen), samt på norra sidan mot Idrottsgatan. Tidvis kan även mobilkranar etc. behöva användas. Fasad och takarbete kommer att ske från en utvändig ställning, och arbetet kommer att bedrivas successivt, men exakt planering av dessa åtgärder kommer att ske i samråd med entreprenören.

Har du fler frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss! Kontaktinformation hittar du i det blå fältet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Projekt och förvaltnig
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Kontaktperson projektet:
Roberth Melby

Telefonnummer:
0521-72 25 55

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Tomas Granat

MER information