Hoppa till innehåll

Kastanjevägens förskola

Kastanjevägens förskola renoveras och får nya ytskikt, ny ventilation och nya fönster.Tilldelad entreprenör är SMJ Entreprenad AB.

När?

Arbeten kommer att pågå med start i Januari 2019 till December 2019.

Vad avser om- och tillbyggnaden?

Entreprenaden är uppdelad i etapper. I första etappen som pågår från Januari 2019 till Juli 2019 renoveras halva förskolan med start i den östra delen närmast Algatan. Invändigt rivs alla ytskikt, nya ventilerade golv installeras, ny ventilation samt ny belysning installeras. I fasad sker byte av fönster och dörrar. Det kommer installeras solceller på taket till förskolan för att bidra till en lägre energianvändning. I juli 2019 startar etapp två och den innefattar resterande delar av byggnaden och pågår till december 2019. Under både etapperna kommer det bedrivas verksamhet i den delen som renoveringen inte avser.

Påverkan för omgivningen?

Vår förhoppning är att ombyggnationen kommer påverka verksamheten och närboende så lite som möjligt. Tunga transporter och trafik kommer öka något under tiden entreprenaden pågår. Det kan även vid vissa skedet uppkomma en del ljudstörningar men entreprenören kommer att göra sitt yttersta för att försöka begränsa dessa störningar så långt som möjligt. Byggarbetsplatsen kommer att vara inhägnad och byggtrafik förekommer från den västra infarten till förskolan.

Har du fler frågor om projektet är du välkommen att kontakta fastighetsenheten! Se kontaktinformation i det blå fältet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighetsenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Kontaktperson projektet:
Henrik Frifeldt

Telefon:
0521-72 25 18

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Pernilla Dahlstrand