Hoppa till innehåll

Kretsloppspark

En kretsloppspark växer fram strax söder om industriområdet i Tenggrenstorp och öster om Karls Grav.

Återbruk i form av försäljning och välgörenhet

Det som främst kommer skilja kretsloppsparken från vår nuvarande återvinningscentral på Holmängen är att vi kommer kunna ta emot fler saker och material. En kretsloppspark fungerar, precis som namnet antyder, som ett kretslopp där stort fokus läggs på återbruk. Saker som slängs kommer fortfarande slängas, och man får inte ta något ifrån containrarna för att sälja eller ge bort, men däremot har man möjligheten att ge ifrån sig sakerna istället för att slänga dem. Att det inte blir någon efterhandssortering innebär färre transporter vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Långsiktigt hållbart

Förutom att den påbörjade kretsloppsparken blir nyare och modernare än vår återvinningscentral på Holmängen, så kommer den också bli mycket större. Hela fyra gånger så stor! Detta gör att den ur ett långsiktigt perspektiv kommer hålla mycket längre än nuvarande återvinningscentral.

Ur ett lärande perspektiv

Storleken på parken innebär också att vi kommer kunna ta emot fler och strörre skolklasser och elever från SFI för information och utbildning i hållbarhet och kretslopp. Ett uppdrag vi på kommunen naturligtvis tycker är väldigt roligt och viktigt!

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 32 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredare:
Niclas Janflod
0521-72 12 51

Enhetschef:
Lars Jensen
0521-72 12 53

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

HANDLINGAR

MER information