Hoppa till innehåll

Lokaler i för- och grundskola

Vänersborgs kommun växer och våra barn och elever behöver mer plats för lärande. Därför är det mycket på gång och nedan redovisas planerade och pågående större byggprojekt. Planerade renoveringar redovisas oftast inte.

Många av besluten har sin grund i förskoleutredningen och grundskoleutredningen vilka genomfördes under 2016. Utredningarna reviderades under 2017. Alla tre utredningar finner du i högerspalten.

Beslutade byggprojekt

 

Projekt

Beskrivning

Senaste handlingarna i ärendet

Idrottsgatan 7

Lokalerna ska anpassas för åk 7-9.

Utredning (, 1.6 MB) 

Tjänsteutlåtande (, 348.6 kB) 

Nämndsbeslut (, 292.4 kB)

Öxnered skola

Skolan ska renoveras och byggas ut.

Utredning (, 13.8 MB) 

Tjänsteutlåtande (, 1.1 MB)

Nämndsbeslut (, 263.8 kB)

Holmängen

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge i uppdrag att ansöka om ändring av detaljplan för att tillåta skola.

Utredning (, 2.7 MB)

Tjänsteutlåtande (, 289.6 kB) 

Nämndsbeslut (, 180 kB)

Belfragegatans förskola

Ny förskola ska byggas i kvarteret Hönan.

Tjänsteutlåtande (, 51.3 kB)

Nämndsbeslut (, 3.4 MB)

Fridhem förskola

Förskolan ska byggas till med 2 avdelningar. Ombyggnationen startade i början av 2018.

Tjänsteutlåtande (, 1.2 MB)

Nämndsbeslut (, 188.2 kB)

Mulltorp förskola och skola

Ny förskola samt nytt kök och matsal ska byggas. Befintlig skolbyggnad renoveras.

Tjänsteutlåtande (, 322.1 kB)

Nämndsbeslut (, 183.4 kB)

Blåsut förskola

Förskolan renoveras.

Ingår i fastighetsenhetens planerade underhåll.

Kastanjevägens förskola

Förskolan ska renoveras.

Ingår i fastighetsenhetens planerade underhåll.

 

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04

E-post myndigheten:
barnutbildning@vanersborg.se

För- och grundskoleutredning