Hoppa till innehåll

 

Mariedal östra

Ett nytt bostadsområde växer fram på området Mariedal Östra! Området ligger ca 5 km utanför Vänersborgs centrum och har endast ca 1,5 km till närmaste förskola och grundskola. Livsmedelsbutik går att hitta inom 2,5 km avstånd.

Flygfoto över området Mariedal östra

Planområdet Mariedal östra

Nytt bostadsområde

Efterfrågan på villatomer och naturnära boende är stort i Vänersborgs kommun. Som ett led i detta förbereder nu kommunen för ett nytt bostadsområde på Mariedal.

Som boende på området Mariedal östra kommer man ha närhet till både vatten, kollektivtrafik och en av kommunens största grundskolor, Mariedalskolan. Området ligger i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen utmed Restadvägen, Tomtevägen och Odenvägen i Mariedal. 

Villatomter och flerbostadshus

41 stycken villatomter kommer ut för försäljning under 2020. Tillträde sommaren 2021. Erbjudandet om att köpa tomt kommer i första hand ges till de personer som står i kommunens tomtkö. Läs mer om kommunens tomtkö här.

Villatomternas storlek ligger mellan ca 900 - 1000 kvm. På
respektive tomt får finnas en huvudbyggnad i två våningar och högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 meter.

För att få mer variation i bebyggelsen föreslås ett område för tätare bebyggelse i den södra delen av området. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ca 15 - 20 stycken grupphus med inriktning mot lågenergihus.

Flugfoto över området samt utmarkerade tomtgränser

Bostadsområdet med illustration av bebyggelsen

Naturnära känsla

Vår avsikt är att i största möjliga mån behålla den naturnära känslan i området och ambitionen är att lämna naturmarken i planen orörd. Vi planerar åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i området vilka då kommer att genomföras på naturmark.

Förutom naturmark kommer området även förses med en lekplats som kommer placeras i mitten av villaområdet.

Förberedelser

Arbetet med det nya bostadsområdet påbörjades hösten 2019 med att förbereda marken för de bostäder som är tänkta på området. I de mindre delar av skogen, som i detaljplanen är utpekade som gatumark och kvartersmark, har en del träd tagits ner. Detta för att göra plats för ny infrastruktur och bebyggelse. 

Mer information om detaljbestämmelserna för området går att läsa i detaljplanen som du hittar under "Mer information".

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Ann-Sofi Sundqvist
0521-72 23 94

Linda Hansson
0521-72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29