Hoppa till innehåll

Mulltorps förskola och skola

Ny förskola samt nytt kök och matsal byggs. Även befintlig skolbyggnad renoveras. Första etappen är klar och resterande står klart i april 2019.

Illustrationsbild av den färdiga skolan och förskolan

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighetsenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsdgatan 33

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Kontakt grundskola:
Ann Nyqvist

Kontakt föskola:
Pernilla Dahlstrand