Hoppa till innehåll

 

Norra skolan

Skicket på Norra skolan behöver förbättras. Kommunfullmäktige har beslutat att en utredning ska genomföras för att avgöra vad som exakt behöver åtgärdas.

Bakgrund till renoveringen

Skicket på skolan uppdagades efter att skolans personal informerade Fastighet och service om fuktskador under hösten 2018. Verksamheten Fastighet och service vidtog omgående åtgärder och började renovera den utsatta delen. Under arbetets gång uppdagades det att omfattningen av problemen var större än vad man tidigare befarat. I och med detta inledde Fastighet och service en inledande utredning för att få ett grepp om omfattningens storlek, samt för att undersöka ifall det fanns några direkta arbetsmiljörisker med att vistas i lokalerna.

Möjlighet att bedriva verksamhet i befintliga lokaler

I samband med att kommunen mottog rapporten om lokalernas status invändigt togs beslutet att stänga källaren i byggnaden Slottet. Detta för att en godkänd arbetsmiljö inte kunde garanteras. Rapporterna som idag ligger till grund för omfattningen av renoveringen visar tydligt att samtliga ytskikt, både in- och utvändigt, behöver renoveras. Fastighet och service har tagit hjälp av konsulter för att få en professionell bedömning på huruvida kommunen för tillfället kan bedriva verksamhet utan att utsätta personal och barn för några risker. Kommunen kommer vidta nödvändiga åtgärder för att motverka att hälsoproblem uppstår.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige har beslutat att en mer omfattande utredning ska genomföras för att avgöra vad som exakt behöver åtgärdas. Innan utredningen är klar arbetar Fastighet och service med att se till att den befintliga arbetsmiljön säkerställs.

Utbyte av taken har påbörjats och renoveringen beräknas vara färdig under slutet av maj 2021. Under denna tid kommer det att uppföras ställning runt samtliga byggnader på fastigheten. Under hela projektet kommer verksamheten vara delaktiga och få information om hur arbetet fortlöper

Frågor?

Har du frågor om renoveringen är du välkommen att kontakta Fastighet och service, se kontaktperson i det blå fältet. Har du frågor om hur verksamheten kommer att påverkas är du välkommen att kontakta verksamhetschef, se kontaktuppgifter i det blå fältet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt för projektet:
Henrik Frifelt

Telefon:
0521-72 25 18

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Verksamhetschef:
Ann Nyqvist

E-post:
ann.nyqvist@vanersborg.se