Hoppa till innehåll

Öxnered skola

Öxnereds skola växer! En om- och tillbyggnad påbörjades sensommaren 2019. Efter ombyggnationen kommer skolan kunna ta emot ca 525 elever. Redan nu har entreprenören bland annat färdigställt en ny skolgård och påbörjat arbetet med nya parkeringsytor.

Bilder över hur skolan kommer se ut. Bläddra för att se fler bilder

 

Om- och tillbyggnad

Skolbyggnaden som vi bygger till är idag ca 1 430 kvm bruttototalarea (exklusive teknikutrymmen). Efter tillbyggnaden blir skolbyggnaden totalt ca 6 545 kvm bruttototalarea (exklusive teknikutrymmen). Denna skola ersätter då riven tegelbyggnad om ca 215 kvm, samt paviljongen som är ca 580 kvm bruttototalarea (exklusive teknikutrymmen).

Byggnation i etapper

Byggnationen kommer ske i etapper och stort fokus kommer att läggas på säkerheten för befintlig verksamhet. I första etappen ska vi bl.a. färdigställa en ny skolgård på andra sidan bäckravinen samt en ny hämta/lämna-parkering för föräldrar. Tegelhuset (hus-B) ska rivas och paviljongerna som placerats på grusfotbollsplanen ska flyttas och byggas till.

I etapp två bygger vi till skolan i söder och skolverksamhet kommer då att bedrivas i: befintlig skola, paviljongen, trähuset samt i den grå paviljongen som Öxnered förskola idag använder. Nedan kan du i en film gjord av kommunens 3D-grafiker se hur skolan och skolgården växer fram!

Påverkan för omgivningen

Det kan kännas stökigt runt omkring skolan under byggtiden, men stort fokus läggs på skydds- och ordningsregler för att skapa en så bra miljö för elever, personal och byggarbetare under byggtidens gång.

Berörda elever och vårdnadshavare

Specifik information till alla berörda elever och vårdnadshavare gavs i februari 2019. Har du som elev eller vårdnadshavare frågor går det bra att vända sig till verksamheten direkt, eller till kontaktperson som du hittar i det blå fältet.

FILMER FRÅN PROJEKTET

 

Första spadtaget på Öxered tas!

 

Uppstart!

Intervju med projektledare Christoffer på Serneke

 

Nya skolan och skolgård i en visuell film

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Roberth Melby

Telefon:
0521-72 25 55

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Kontakt verksamheten:
Ann Nyqvist

NYHETSBREV