Hoppa till innehåll

 

Nyhetsbrev om- och tillbyggnad Öxnered skola

Nyhetsbrev från Serneke

Maj 2022

Det här är klart eller pågår
Arbeten som pågår nu är en ombyggnad invändigt i den del som var tillfällig matsal, diskrum omklädning mm. Dessa lokaler anpassas nu till sitt slutliga utseende, vilket blir studieyta, grupprum samt torkrum. Utvändigt pågår det schaktningsarbeten där paviljongerna stod tidigare. Vi har tagit bort våra bodar, där vi nu täcker av jorden och tar fram berget som låg under.

Det här är på gång
Om allt går som det ska kommer vi att påbörja sprängningsarbeten V.20. Berget vi ska spränga ligger nära skola, väg och järnväg, så det gör det hela lite extra komplicerat med alla tillstånd som vi måste ha för att kunna köra igång.

Värt att notera
Arbetsområdet är nu ombyggt med byggstaket för att kunna göra klart utemiljöerna. Sprängning kommer som sagt att utföras, detta med löpande information via verksamheten för allas säkerhet. Det kommer också vara mycket lastbilstrafik på Kvarnstigen framöver.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

April 2022

Det här är klart eller pågår
Skolan är slutbesiktigad, godkänd och överlämnad till verksamheten. Det pågår markarbeten med att färdigställa ytan mellan idrottshallen och skolan. Vi håller även på med ett tillkommande markarbete mellan skola och förskola. Här flyttas gångvägen för att undvika snöras på de gående från de solceller som sitter på fasaden.

Det här är på gång
Ytan med parkeringsplatser och lastkaj som ligger mellan idrottshallen och skolan, kommer att besiktas V.14. Efter påsk kommer vi påbörja en liten ombyggnad i den del där det idag är tillfällig matsal, diskrum mm. Under V.16-17 kommer paviljongerna fraktas bort, men detta arbete ligger inte på Serneke utan är mellan Kommunen och Indus-Paviljonger.

Värt att notera
Vi kommer vid några tillfällen from nu nyttja gångvägen (Kvarnstigen) från Öxneredsvägen till paviljongerna med entreprenadmaskiner. Detta kommer då att ske med ledsagare för allas säkerhet. Det kommer att bli en del förändringar av gångvägar och parkeringar i samband med vårt färdigställande. Löpande information om detta lämnas av verksamheten.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Mars 2022

Det här är klart eller pågår
Inomhus är vi nu är vi helt klara med skolan förutom det sista städet som sker inför slutbesiktningenfre 4/3. Utomhus pågår markarbeten och det kommer vi fortsätta med fram till sommaren, då allt ska vara klart.

Det här är på gång
Det som är på gång nu är att färdigställa del för del vad gäller utomhusmiljöerna.

Värt att notera
Vi kommer vid några tillfällen from nu nyttja gångvägen (Kvarnstigen) från Öxneredsvägen till paviljongerna med entreprenadmaskiner. Detta kommer då att ske med ledsagare för allas säkerhet. Det kommer att bli förändringar av gångvägar och parkeringar i samband med vårt färdigställande. Dessa förändringar diskuterar vi ihop med beställaren och verksamheten för att få till det så bra som möjligt för alla parter.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Februari 2022

Det här är klart eller pågår
Idrottshallen är som ni säkert alla vet slutbesiktigad och överlämnad till verksamheten. Det som kvarstår där är markarbeten och uppsättning av lyktstolpar som kommer utföras under våren. I skolan är vi i stort sett klara med alla invändiga byggjobb. Storköksutrustningen är på plats och provkörd. Vi har förbesiktigat ungefär halva skolan och nu pågår det sista för att kunna förbesiktiga resterande delar. Vi har också återupptagit markarbeten som nu pågår för fullt.

Det här är på gång
Förbesiktning av den sista delen är planerad till 16/2 så då ska allt vara städat och klart. I övrigt är det injusteringar, provningar, kontroller och övriga besiktningar som kommer ske innan det är dags för slutbesiktning 4/3.

Värt att notera
Vi kommer vid några tillfällen from nu nyttja gångvägen (Kvarnstigen) från Öxneredsvägen till paviljongerna med entreprenadmaskiner. Detta kommer då att ske med ledsagare för allas säkerhet.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

December 2021

Det här är klart eller pågår
Idrottshallen är slutstädad och klar. Det som görs där nu är endast små justeringar och provningar. Det pågår fortfarande markarbeten runt om hallen. I skolan är målning, ventilation och mattläggning klart förutom några kompletteringar. I några delar av skolan håller på med slutstäd och internbesiktningar, samtidigt som vi färdigställer andra ytor, exempelvis plan o och trapphuset. Utvändigt pågår bla finjustering av markytor för att kunna asfaltera innan årsskiftet.

Det här är på gång
Idrottshallen kommer vara helt klar och slutbesiktigas V.50, för att sedan lämnas över till verksamheten. I skolan fortsätter vi med färdigställandet av samtliga delar. V.49 kommer storköksutrustningen att ställas på plats. Utvändigt kvarstår förutom markarbeten, montage av utrymningstrappor och räcken.

Vi som bygger Öxnered skola och idrottshall vill passa på och önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

November 2021

Det här är klart eller pågår
I idrottshallen är det mesta på plats. Det stora som pågår där nu är läggningen av sportmattan som kommer vara klart under V.45. Markarbeten runt hallen är också ett pågående arbete. I skolan arbetar vi vidare med bla mattläggning, undertak, skåpinredning, dörrmontage, listning och övriga installationer. Målningen är i stort sett färdig så där återstår endast kompletteringar. Samtliga yrkesgrupper arbetar nu med att färdigställa del för del inför färdigställandet.

Det här är på gång
I idrottshallen kommer injusteringar starta V.44 vilket innebär att få allting att fungera, så som tex el, värme, vatten, vent och brandlarm. Vi kommer också att påbörja slutstädet och göra våra egna besiktningar och justeringar inför den slutliga besiktningen som sker V.50. Även i skolan kommer vi att börja slutstäda del för del inför våra internbesiktningar. Vi börjar på plan 2 V.46 och jobbar oss sedan nedåt ända fram till slutbesiktningen som är V.9.

Värt att notera
Under V.44 när det är höstlov kommer det utföras en del jobb med omläggning av vatten, värme, fiber. Detta för att påverka verksamheten så lite som möjligt.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Oktober 2021

Det här är klart eller pågår
I idrottshallen är nu det mesta av sporhallsinredningen monterad. Det som pågår i hallen nu är läggningen av sportgolvet. I omklädningsdelen är plattsättningen klar. Där monterar vi nu undertak ihop med att vi sätter upp bänkar, krokar, duschväggar mm. Toaletter, tvättställ och duschpaneler är också på plats. I skolan pågår i stort sett samma arbeten som i förra brevet, dvs, mattläggning, undertak, skåpinredning skrivtavlor, kapprumsinredning, installationer mm. Målningen på plan 0 är snart klar så vi kan släppa in undertak och mattläggare där.

Det här är på gång
Förutom det som pågår i idrottshallen är det mest kompletteringsarbeten som kvarstår innan injusteringsarbeten påbörjas inför slutbesiktning. Vi har också läggningen av sportmattan i hallen framför oss. I skolan rullar det på och förutom de moment som nu pågår är det montage av invändiga aluminiumpartier som är på gång. I storköket kommer vi börja sätta upp väggpaneler om ett par veckor.

Värt att notera
Vi på Serneke vill fortsatt tacka för ett mycket gott samarbete med såväl personal på skolan som vår beställare, Vänersborgs kommun.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

September 2021

Det här är klart eller pågår
I idrottshallen har det hänt en del sedan förra nyhetsbrevet. Spaltpanelen på väggarna är uppsatt, golven är spacklade och ridåväggen som delar av hallen är på plats. Mycket av installationsarbetena är också klara. Pågående arbeten i hallen är plattsättning i omklädningsdelen samt läktaren i hallensom börjar ta form. I skoldelen har vi också kommit rejält framåt. I den gamla (gröna) delen är skåpinredningen uppe och plattsättningen klar. Det mesta på plan 1 är målat och på plan 0 är samtliga innerväggar uppe. I övrigt pågår mattläggning, undertak, skåpinredning, skrivtavlor, listverk,installationer mm.

Det här är på gång
I idrottshallen påbörjas montaget av idrottsinredet i dagarna, dvs bommar, klätterlinor,ribbstolar, basketkorgar mm. Läggningen av sportgolvet kommer också startas igång under september. Duschväggar, sittbänkar mm i omklädningsdelen börjas monteras upp om ca 2 veckor. I skoldelen ska vi lägga mattor på plan 1 och måla på plan 0. Detta följs bla av installationer, inredning, dörrmontage och listverk.

Värt att notera
Inget på denna punkt denna gång.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Juni 2021

Det här är klart eller pågår
I idrottshallen pågår samma moment som förra månaden, dvs, spaltpanel i halldelen och innerväggar i omklädningsdelen. Rör, el och vent fortsätter med sina installationer. Vi har nu besiktigat tak och fasad på skoldelen med ett gott resultat, så där har vi börjat riva ner ställningen. I den gamla skoldelen har vi monterat undertak och lagt mattor. För övrigt i skoldelen målar vi på plan 2 och sätter upp innerväggar på plan 1. Även här pågår arbete för övriga installatörer. Utvändigt pågår borrning av 18 st energihål (bergvärmehål) som kommer att pågå ca 3 veckor.

Det här är på gång
I idrottshallen är flytspackling av golven i omklädningsdelen planerade till V.25. I skoldelen kommer vi påbörja målning på plan 1 och mattläggning på plan 2. Vi kommer också att börja montera inredning och dörrar/glaspartier i den gamla delen. Där startar vi även med plattsättning under V.23. Invändiga aluminiumpartier kommer också att monteras.

Värt att notera
Vi på Serneke vill passa på att önska alla elever på skolan ett härligt och roligt sommarlov!


Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Maj 2021

Det här är klart eller pågår
I idrottshallen har vi påbörjat montaget av spaltpanel i halldelen. Detta moment kommer pågå under flera veckor framöver. I omklädningsdelen pågår uppbyggnad av innerväggar. Fasadarbeten på skoldelen är i stort sett klara, så där kommer vi att besiktiga tak och fasad fre V.18. Invändigt har vi målat klart den gamla delen av skolan. Hissen är monterad och besiktning av den sker V.18.

Det här är på gång
I idrottshallen kommer pågående moment fortsätta under hela månaden. Det vi påbörjar är installationer med rör, vent och el i taket inne i hallen. I den gamla skoldelen påbörjas montage av undertak samt mattläggning. Målning av plan 2 kommer också att ske. Flytspackling av golvet på plan 0, samt i storköket plan 1 kommer att göras V.20. På plan 1 kommer vi att börja med innerväggar.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

April 2021

Det här är klart eller pågår
Tak och fasad på idrottshallen är klara och besiktigade, så ställningen har demonterats. Invändigt är ytterväggarna färdigisolerade och dragning av el pågår. I omklädningsdelen pågår gipsning av ytterväggarna. På skoldelen har vi nu fått på taket, monterat alla fönster och partier så att huset är tätt och uppvärmning pågår. Vi monterar också fasadskivor och murar fasad. Invändigt i den gamla delen är i stort sett alla nya innerväggar uppsatta och det har vi även påbörjat på plan 2, där vi också har flytspacklat golvet. El, rör och vent håller på med sina installationer i hela skolan.

Det här är på gång
I idrottshallen kommer vi att börja med innerväggar i omklädningsdelen. Vi påbörjar även montaget av spaltpanel i halldelen samt installationer av el, rör och vent. I den gamla skoldelen kommer vi att börja måla väggar. I nya delen fortsätter vi med att spackla golvet på plan 1 samt montage av den invändiga hissen. Montage av innerväggar på plan 1 kommer också påbörjas i slutet av månaden.

Glad påsk!

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Mars 2021

Det här är klart eller pågår
På idrottshallen är arbetet med fasadskivor och murning snart avslutat. Det innebär att det snart är klart för besiktning av tak och fasad. Detta gör vi V.10. Invändigt isolerar vi ytterväggarna och drar el i dagsläget. Utvändigt på skolbyggnaden pågår takläggning, uppregling och gipsning av ytterväggar samt inklädnad av ställning. Vi har även börjat montera fönster på plan 0. Invändigt i den gamla delen har vi påbörjat arbetet med innerväggar. Ihop med det är el, rör och vent på plats med deras installationer.

Det här är på gång
På idrottshallen kommer ställningen att monteras ned efter att vi besiktigat tak och fasad. Markarbeten kommer också återupptas så fort tjälen släpper. På skolbyggnaden kommer vi att börja med fasadskivor och murning V.9. Vårt största fokus nu ligger på att få huset tätt så att uppvärmningen kan påbörjas, samt att övriga invändiga arbeten kan dra igång. Målsättningen är att det ska vara klart under V.11, men det är väderberoende, framför allt då med tanke på takläggningen.

Värt att notera
Arbetena så här långt löper på enligt vår tidsplan, trots en del snö som såklart ställde till det lite för oss. Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Februari 2021

Det här är klart eller pågår
På idrottshallen är taket klart och därmed är huset tätt. Invändigt är det uppvärmning som pågår. Utvändigt monterar vi fasadskivor och aluminiumpartier. På skolbyggnaden läggs takplåten ut och ställning byggs upp. Uppregling av ytterväggarna pågår på nya delen. I den gamla delen av skolan lägger vi takpapp utvändigt samtidigt som det pågår invändiga arbeten med isolering och plast samt uppvärmning. De flesta nya fönstren är också på plats. För övrigt pågår det också markarbeten på i stort sett hela byggområdet.

Det här är på gång
På idrottshallen kommer murningen att påbörjas V. 7. Invändigt kommer vi att påbörja isolering av ytterväggarna. På skolbyggnaden kommer vi under februari påbörja takläggningen, dvs isolering och papp. Det blir även montage av aluminiumpartier och fönster i slutet av månaden. I den gamla delen startar installationer av ventilation, rör och el. Vi kommer att börja gipsa ytterväggar och tak för att senare börja med innerväggar.

Värt att notera
Vid några tillfällen kommer vi att behöva nyttja grusgången mellan paviljongerna upp mot den nya skolgården för byggtrafik. Detta kommer då att ske med vakter under korta perioder.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Januari 2021

Det här är klart eller pågår
Yttertaket är klart och vi har fått huset tätt vilket innebär att uppvärmningen pågår. Vi håller på med uppregling och gipsning av innerväggar. El, ventilation och rörinstallationer har påbörjats i väggar och tak. Murning av fasaden är också ett moment som pågår. De flesta metallpartierna är monterade.

Det här är på gång
Samtliga golv kommer att spacklas i början av januari vilket innebär att uttorkning inför mattläggningen kommer igång. Den första hissen i nya skolan kommer att monteras i slutet av månaden. Vi kommer också att påbörja montaget av fasadskivor på ytterväggarna. Spackling och målning av väggar påbörjas även det i slutet av månaden.

Värt att notera
När byggarbeten pågår kommer det troligtvis kännas lite stökigt runt skolan. Det är det oerhört viktigt är att vi alla hjälps åt med att informera samtliga berörda om de skydds- och ordningsregler som gäller. Det gör vi för att det ska bli säkert att vistas både innanför och utanför byggstaket och avspärrningar.

Så här långt in i projektet tackar vi för ett mycket gott samarbete med skolans personal och elever och passar på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

December 2020

Det här är klart eller pågår
På idrottshallen är takplåten på plats och arbetet med stomning av ytterväggar pågår. På skolan monteras det sista av stålstommen upp till plan 1, samtidigt som vi ställer t-stöd (betongstöd) för dels en balkong, samt för återfyllning mot den kommande lastkajen. Det pågår också en del betongarbeten och rördragningar för el och vs i mark. I den gamla skoldelen bygger vi om ytterväggarna och anpassar efter nya lokaler. Montage av ställning är också ett pågående moment.

Det här är på gång
På idrottshallen kommer takläggningen (isolering, papp) att påbörjas V. 49. Eventuellt kommer vi att starta upp montaget av fasadskivor innan året är slut, men det är ännu inte helt bestämt. På skolan kommer vi att montera betongbjälklaget samt invändig trappa till plan 1 under V. 49. Därefter fortsätter montaget av stålstommen upp mot yttertaket samt den del av huset som bildar plan 2.

Värt att notera
Vid några tillfällen kommer vi att behöva nyttja grusgången mellan paviljongerna upp mot den nya skolgården för byggtrafik. Detta kommer ske med vakter under korta perioder. Vi har meddelat beställaren samt verksamheten om detta tidigare och fått ok.

Vi på Serneke vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

November 2020

Det här är klart eller pågår
Idrottshallens bottenplatta är gjuten och stålstommen är monterad. Nu monteras stålet som ska hålla uppe idrottsinredningen, tex basketkorgar. Ställning monteras nu upp runt hela idrottshallen. Bottenplattan till skolan är också gjuten. Där gick det åt 260 m3 betong som kom i 37 st fullastade betongbilar. Där pågår nu uppsättning av formar för att gjuta några väggar.

Det här är på gång
På idrottshallen kommer takplåten börja monteras v. 45. Vi kommer även börja med uppregling av ytterväggarna i mitten av månaden. På skolan kommer stålstommen växa upp from v. 46 samtidigt som ställningen också byggs med. Inne i den gamla delen av skolan som står kvar kommer vi att börja bygga om. Vi startar med ytterväggarna som kommer få ett nytt utseende.

Värt att notera
Vid några tillfällen kommer vi att behöva nyttja grusgången mellan paviljongerna upp mot den nya skolgården för byggtrafik. Detta kommer ske med vakter under korta perioder. Vi har meddelat beställaren samt verksamheten om detta tidigare och fått ok.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Oktober 2020

Det här är klart eller pågår
Rivningen av den gamla skolan är klar, så det som återstår av den nu är i stort sett endast golv, tak och ytterväggar. Pålningsarbetet vid den nya skoldelen är också avslutat. Där pågår nu grundarbeten som innefattar bla installationer av el och vs, kantelement, hissgrop, elgrop, gjutningar av fundament mm samt markarbeten. Idrottshallen är klar för att gjutas vilket vi gör i två etapper. Planerade gjutdagar är 1/10 och 5/10. Dessa gjutdagar kan ändras med kort varsel då vi är beroende av bra väder. Ett annat pågående arbete är att vi suger ur all sand som ligger i krypgrunden under gamla skoldelen, för att senare spruta in makadam som ersättningsmaterial. Detta görs för att få en bättre miljö i krypgrunden.

Det här är på gång
Arbeten som är på gång under oktober är att stommen på idrottshallen kommer att börja monteras. I samband med det kommer det att ställas upp en kran för att lyfta stålet. Det kommer även att byggas upp en ställning runt idrottshallen. Vår förhoppning är också att kunna gjuta bottenplattan på den nya skoldelen sista veckan i oktober. Värt att notera Inget övrigt på denna punkt mer än att vi på Serneke önskar er alla en fin höst och alla barn ett roligt höstlov

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

September 2020

Det här är klart eller pågår
Första etappen av skolan är nu besiktigad och överlämnad. Under sommaren har de gamla lokalerna tömts för inflyttning i de nya, där verksamheten nu är igång. Vi pålade för den nya idrottshallen innan vi gick på semester. Vi har monterat betongsocklar på 2 sidor av hallen så nu börjar den växa fram. Här ska flera hundra m3 cellplast läggas ut för att komma upp till rätt nivå inför gjutning av plattan. Det pågår också rivning av den gamla skolan både invändigt och utvändigt. Det schaktas bort jordmassor för den nya skoldelen som ni också kan börja se formen av.

Det här är på gång
Under början av september ska vi påla för den nya skoldelen. Det ska slås 157 st stålpålar som är i snitt 8 m långa. I övrigt fortsätter vi med grundarbeten på båda byggnaderna som innebär schaktning, cellplast, armering, förläggning av vatten/avlopp samt el i bottenplattorna.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Juni 2020

Det här är klart eller pågår
Det pågår fortfarande markarbeten runt byggnaden som nu börjar ta form. Vi monterar även utrymningstrappor och skärmtak på utsidan, där det endast kvarstår kompletteringar. Invändigt har vi utfört div besiktningar och provningar som nu är avklarade. Nu återstår det i stort sett bara ett slutstäd inför slutbesiktningen. V. 24 kommer vi att börja schakta för idrottshallen för att kunna utföra pålningen där v. 27.

Det här är på gång
Det som nu är på gång är att vi får tillträde till ytorna runt trähuset from v. 25 för markarbeten. Slutbesiktningen som sker den 11/6 är naturligtvis en viktig dag och samtidigt en av milstolparna i projektet

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Maj 2020

Det här är klart eller pågår
Markarbeten runt byggnaden pågår och börjar ta form. Vi monterar även utrymningstrappor och skärmtak på utsidan. Inne i byggnaden återstår det i stort sett kompletteringsarbeten för samtliga entreprenörer. Vi har påbörjat slutstädning på plan 1. Det finns nu vatten i kranar och el till belysning och uttag.

Det här är på gång
Nu påbörjas arbetet med att internbesikta för att kunna göra en förbesiktning v. 21. Vi startar igång ventilationsaggregatet och påbörjar injustering. Denna månad handlar det mycket om att få allt att fungera, såsom tex brandlarm, ventilaton och att dörrar stänger vid brand mm. Detta följs av en provning som sker v. 21.

Värt att notera
När vi nu finplanerar marken runt den nya skolbyggnaden kommer vi på vissa ställen behöva utöka vårt arbetsområde något. Det innebär att vi demonterar det fasta byggstaketet och ersätter det med ett flyttbart.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

April 2020

Det här är klart eller pågår
Utvändigt pågår markarbeten i form av muren längs med Öxneredsvägen, samt att vi har påbörjat finplaneringen runt den nya byggnaden. Invändigt är målningen färdigställd, medan det pågår mattläggning, undertaksmontage, plattsättning och installationsarbeten i form av el, rör och vent. Vi håller även på med montage av dörrar, skåpinredning, skrivtavlor, listverk mm.

Det här är på gång
Under April handlar det främst om att färdigställa de moment vi håller på med. I slutet av månaden kommer vi att slutstäda plan 1 för att kunna starta upp anläggningen för injustering. Vi kommer även att börja internbesikta.

Värt att notera
Ingen ytterligare information här denna månad, men vi vill passa på att önska Er alla en Glad Påsk!

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Mars 2020

Det här är klart eller pågår
Fasadarbetena är i stort sett klara. Det kvarstår endast kompletteringar i samband med att ställningen demonteras. Vi har besiktat tak, fasader och invändig hiss med gott resultat. Invändigt är samtliga väggar på plats och målning pågår. Montage av undertak och invändiga aluminiumpartier är ett pågående moment. El, ventilation och rörinstallationer pågår även det. Utvändigt har markarbetena kommit igång igen efter ett uppehåll.

Det här är på gång
Mattläggningen kommer att påbörjas på mån, v. 10 och ihop med det börjar innerdörrar och glaspartier att monteras. Under mars kommer vi påbörja många moment, bla, listning, skåpsinredning, hyllor, kapprumsinredning, skrivtavlor mm. Plattsättning kommer också påbörjas.

Värt att notera
Som ni säkert lagt märke till så har vi stängt av en del av trottoaren längs med Öxneredsvägen. Detta för att montera L-stöd, vilket kommer att pågå under några veckor.

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Februari 2020

Det här är klart eller pågår
Yttertaket är klart och vi har fått huset tätt vilket innebär att uppvärmningen pågår. Vi håller på med uppregling och gipsning av innerväggar. El, ventilation och rörinstallationer har påbörjats i väggar och tak. Murning av fasaden är också ett moment som pågår. De flesta metallpartierna är monterade.

Det här är på gång
Samtliga golv kommer att spacklas i början av januari vilket innebär att uttorkning inför mattläggningen kommer igång. Den första hissen i nya skolan kommer att monteras i slutet av månaden. Vi kommer också att påbörja montaget av fasadskivor på ytterväggarna. Spackling och målning av väggar påbörjas även det i slutet av månaden.

Värt att notera
När byggarbeten pågår kommer det troligtvis kännas lite stökigt runt skolan. Det är det oerhört viktigt är att vi alla hjälps åt med att informera samtliga berörda om de skydds- och ordningsregler som gäller. Det gör vi för att det ska bli säkert att vistas både innanför och utanför byggstaket och avspärrningar. Så här långt in i projektet tackar vi för ett mycket gott samarbete med skolans personal och elever och passar på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

Januari 2020

Det här är klart eller pågår
Liksom förra månaden håller på med uppregling och gipsning av innerväggar. El, ventilation och rörinstallationer i väggar och tak är också ett pågående moment. Murning av fasaden samt montage av fasadskivor närmar sig slutet. Vi har nu startat upp spackling och målning. Hissmontage pågår också.

Det här är på gång
Under februari kommer arbetet med undertaken att påbörjas. Under de sista dagarna i månaden är det tänkt att montage av innerdörrar och glaspartier ska komma igång. Går uttorkningen som tänkt ska vi också börja med mattläggningen. Vi kommer att börja montera ner ställningen runt huset och starta markarbeten inför färdigställandet.

Värt att notera
När byggarbeten pågår kommer det troligtvis kännas lite stökigt runt skolan. Det är det oerhört viktigt är att vi alla hjälps åt med att informera samtliga berörda om de skydds- och ordningsregler som gäller. Det gör vi för att det ska bli säkert att vistas både innanför och utanför byggstaket och avspärrningar. Så här långt in i projektet tackar vi för ett mycket gott samarbete med skolans personal och elever!

Kontakt
Jens Widman
Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information

ALLA NYHETSBREV


Nyhetsbrev maj 2022 , 286 kB, öppnas i nytt fönster. (, 286 kB)

Nyhetsbrev april 2022 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsbrev mars 2022 , 231 kB, öppnas i nytt fönster. (, 231 kB)

Nyhetsbtrev februari 2022 , 259 kB, öppnas i nytt fönster. (, 259 kB)

Nyhetsberv december 2021 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsberv november 2021 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsberv oktober 2021 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsberv september 2021 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsbrev maj 2021 , 2 MB. (, 2 MB)

Nyhetsbrev april 2021 , 2 MB. (, 2 MB)

Nyhetsbrev mars 2021 , 2 MB. (, 2 MB)

Nyhetsbrev februari 2021 , 2 MB. (, 2 MB)

Nyhetsbrev januari 2021 , 2 MB. (, 2 MB)

Nyhetsbrev december 2020 , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)

Nyhetsbrev november 2020 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsbrev oktober 2020 , 3 MB. (, 3 MB)

Nyhetsbrev september 2020 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsbrev juni 2020 , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Nyhetsbrev maj 2020 , 1 MB. (, 1 MB)

Nyhetsbrev april 2020 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsbrev mars 2020 , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Nyhetsbrev februari 2020 , 2 MB. (, 2 MB)

Nyhetsbrev januari 2020 , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Nyhetsbrev december 2019 , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Nyhetsbrev november 2019 , 525 kB. (, 525 kB)

Nyhetsbrev oktober 2019 , 425 kB, öppnas i nytt fönster. (, 425 kB)

Nyhetsbrev septemer 2019 , 454 kB, öppnas i nytt fönster. (, 454 kB)

Nyhetsbrev juli 2019 , 484 kB, öppnas i nytt fönster. (, 484 kB)

Nyhetsbrev juni 2019 , 619 kB, öppnas i nytt fönster. (, 619 kB)

Nyhetsbrev maj 2019 , 835 kB, öppnas i nytt fönster. (, 835 kB)