Hoppa till innehåll

 

Skaven/öxnered

Ett nytt bostadsområde, Skaven/Öxnered, växer fram sydöst om Älvsborgsbanan i anslutning till Vassbotten. Området är attraktivt för bostadsbebyggelse på grund av sina fina naturområden, närheten till Vassbotten samt att både förskola och skola för åk 1-6 ligger alldeles intill.

Förutom att området har närheten till fina naturområden, Vänerns strand och förskola/skola så finner vi även Öxnereds järnvägsstation i närheten. Detta skapar pendlingsmöjligheter till t ex Göteborg på 45 min, Vänersborg 5 min, Trollhättan 7 min och Uddevalla 15 min. Stationsläget innebär också bra kollektivtrafik med buss till övriga delar av kommunen. Utöver det finner vi även Brätte ridskola inom gångavstånd från omårdet. Planen är att området ska få blandade boende- och upplåtelseformer i form av både villatomter så väl som hyres- och bostadsrätter.

Den planerade bilvägen mot Brätte kommer att göra det möjligt att knyta ihop området med Onsjö, Sportcentrum, skolor i Torpaområde samt Vänersborgs centrum.

Information om försäljning av tomter

Villatomter
Utskick och processen med fördelningen av villatomter startade under sommaren 2021. Ca hälften av tomterna är nu sålda. För att förvärva en tomt i området behöver ni vara registrerade i kommunens tomtkö.

Läs mer om försäljningen av villatomter här

Flerbostadshus
Tomterna för flerbostadskvarter kommer inte att säljas i en första etapp. Kontakta kommunens mark- och exploateringsingenjör vid frågor.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Sanna Mustakangas
0521-72 13 53

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

TOMTKÖN