Hoppa till innehåll

 

Planerade projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som planeras att genomföras framöver. Klicka på projektet för att läsa mer.

Holmängens avloppsreningsverk

Belastningen på Holmängens avloppsreningsverket är idag större än vad verket är dimensionerat för. Därtill kommer ökade krav på vattenverk överlag. Därför planerar kommunen för en ombyggnation under 2021/2022 så att vi kan möta den fortsatt ökade belastningen samt i övrigt ökade krav på vattenverk.

Idagsläget har Vänersborgs kommun ett tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Holmängens avloppsreningsanläggning enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet är utfärdat av Miljöprövningsdelegationen med rekommendation att påbörja ombyggnationen snarast.

Vid frågor, kontakta: enhetschef Lee Wiman, 0521-72 24 73

Holmängens skola

Vänersborgs kommun planerar för att bygga en ny F-6 skola på området Holmängs Hage. Skolan förväntas kunna ta emot uppemot 500 elever. Läs mer här!

Toaletter på badstranden i Nordkroken

Offentliga toaletter planeras att byggad vid badstranden i Nordkroken. Läs mer här!

Vänersborgs hamn

Vänersborgs hamn är i behov av upprustning. En kajinspektion har gjorts med syfte att uppskatta renoveringsbehovet av de tre kajsektionerna norra, mitt och södra. Just nu pågår arbetet med att identifiera vilka åtgärder som kommer bli aktuella att genomföra, samt när de kommer ske.

Vid frågor, kontakta: utredningschef Anders Dahlberg, 0521-72 12 06

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information