Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Planerade projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som planeras att genomföras framöver. Klicka på projektet för att läsa mer.

Brålanda skola

Vänersborgs kommun planerar för att bygga ut Brålanda skola, samt renovera köket. Läs mer om renoveringen av Brålanda skola här!

Gymnasiehallen

Under 2021 kommer gymnasiehallen renoveras. Ny ventilation och uppfräschning av omklädningsrummen planeras.

Vid frågor, kontakta enhetschef Henrik Frifelt tel: 0521-72 10 00

Holmängens avloppsreningsverk

Belastningen på Holmängens avloppsreningsverket är idag större än vad verket är dimensionerat för. Därtill kommer ökade krav på vattenverk överlag. Därför planerar kommunen för en ombyggnation under 2021/2022 så att vi kan möta den fortsatt ökade belastningen samt i övrigt ökade krav på vattenverk.

Idagsläget har Vänersborgs kommun ett tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Holmängens avloppsreningsanläggning enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet är utfärdat av Miljöprövningsdelegationen med rekommendation att påbörja ombyggnationen snarast.

Vid frågor, kontakta: enhetschef Lee Wiman, 0521-72 24 73

Holmängens skola

Vänersborgs kommun planerar för att bygga en ny F-6 skola på området Holmängs Hage. Skolan förväntas kunna ta emot uppemot 500 elever. Läs mer om projektet med Holmängens skola här!

Toaletter vid badstranden i Nordkroken

Vid Nordkrokens badplats kommer kommunen snart påbörja bygget av nya fräscha toaletter. Det kommer bli två WC och en handikapps-WC. Byggnaden kommer förses med fasadbelysning som lyser upp under de mörkare timmarna på dygnet.

Toaletten beräknas stå färdig för att tas i bruk till sommaren 2021.

Badstranden i Nordkroken. Bild.

Nordkrokens badstrand

Toalett vid badstranden på Gaddesanna

Vid Gaddesanna badplats kommer kommunen under 2022 påbörja bygget av en offentlig toalett.

Badstranden i Gaddesanna. Bild.

Gaddesannas badstrand

Vänersborgs hamn

Vänersborgs hamn är i behov av upprustning. En kajinspektion har gjorts med syfte att uppskatta renoveringsbehovet av de tre kajsektionerna norra, mitt och södra. Just nu pågår arbetet med att identifiera vilka åtgärder som kommer bli aktuella att genomföra, samt när de kommer ske.

Vid frågor, kontakta: utredningschef Anders Dahlberg, 0521-72 12 06

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information