Hoppa till innehåll

 

Holmängens skola

Vänersborgs kommun planerar för att bygga en ny F-6 skola på området Holmängs Hage. För att täcka behovet elevplatser och för att få en effektiv och hållbar organisation ska Holmängenskolan dimensioneras för 21 klasser med totalt 525 elever.

Alla utrymmen ska kunna användas i pedagogiskt syfte, tillåta olika organisationer och arbetssätt. Hemvisterna i markplan kommer även att kunna användas för förskola vilket ger lokaler som kan förändras utefter eventuella svängningar i elevunderlaget. De utrymmen som kan begränsa en utökning av elevantalet planeras så att de kan byggas ut. Skolans utrymmen och då framförallt matsal samt idrottshall planeras så att de ska vara användbara för allmänheten efter skoltid. Barnperspektivet ska genomsyra projekteringen av den nya skolan på Holmängen och skolan ska vara inflyttningsklar i maj 2023 för att tas i bruk för undervisning höstterminen 2023.

Upphandlingen av skolan har överklagats och kommer prövas av förvaltningsrätten. Dom gällande ärendet väntas under början av 2021. Beroende på utfall i målet så kommer färdigställandet av skolan att förskjutas. Hur stor förskjutningen blir är i dagsläget svårt att säga.

TIDIGARE PUBLICERADE NYHETER

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Henrik Frifelt

Telefon:
0521-72 25 18

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29