Hoppa till innehåll

Nytt storkök

Kommunen har planer på att bygga ett nytt modernt storkök. Byggnaden är tänk att stå placerad vid Torpaskolan.

Tanken är att köket ska producera kost till stora delar av kommunens barn- och äldreomsorg. Köket kommer inrymma särskilda enheter för produktion av alternativ kost till individer med särskilda dietbehov, så som till exempel allergier.

Ett nytt modernt kök innebär både effektivisering och förhöjd arbetsmiljö för kommunens kökspersonal. Byggnaden kommer även inrymma en matsalsdel med servering åt elever på Torpaskolan.

Upphandling pågår.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Andreas Engelin

Telefon:
0521-72 25 22

Verksamhetschef Kostenheten:
Anna-Karin Svensson

Telefon:
0521-72 13 01

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se