Hoppa till innehåll

Öxnered skola

Öxnereds skola växer! Enligt planerna påbörjas en om- och tillbyggnad sommaren 2019. Vissa förberedande arbeten utanför skolområdet planeras att utföras redan med start i maj 2019.

Bygglovet är beviljat för en om- och tillbyggnation. Skolbyggnaden som vi bygger till är idag ca 1 430 kvm BTA (exklusive Teknikutrymmen). Efter tillbyggnaden blir skolbyggnaden totalt ca 6 545 kvm BTA (exklusive Teknikutrymmen). Denna skola ersätter då riven ”tegel”-byggnad ca 215 kvm samt paviljong som är ca 580 kvm BTA (exklusive Teknikutrymmen).

Byggnationen kommer ske i etapper och stort fokus kommer att läggas på säkerheten för befintlig verksamhet. Efter ombyggnationen kommer skolan kunna ta emot ca 525 elever.

Den 3e februari firar vi att Vänersborg fyller 375 år, då är du hjärtligt välkommen till idrottshuset för att besöka vår monter där vi svarar på frågor om skolan och visar illustrationer och ritningar över skolan och skolgården!

Mer specifik information till alla berörda föräldrar kommer ges i februari.

Illustrationsbild över byggnad och skolgård, Öxnered skola

Illustrationsbild över byggnad och skolgård, Öxnered skola

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighetsenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Kontakt verksamheten:
Ann Nyqvist