Hoppa till innehåll

Toaletter vid badstranden i Sikhall

Fastighetsenheten planerar för byggnation av offentliga toaletter i anslutning till badsstranden i Sikhall. Upphandling pågår just nu. Mer information kommer.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighetsenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Projektledare:
Philip Ekstöm

Telefon:
0521-72 25 19

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se