Hoppa till innehåll

Omhändertagande av bisvärmar

Biodlare eftersträvar att sköta sina bin på ett sådant sätt att de inte ges möjlighet att gå ut i svärm. Trots detta händer det ibland att svärmar ger sig av från bigårdar. Svärmning är binas naturliga sätt att föröka sig. Under olyckliga omständigheter kan bisvärmar ställa till med förtret genom att ta sin tillflykt i eller i omedelbar närhet av byggnader.

Innan svärmen har valt ut sin kommande bostad, blir den för en kortare tid hängande i en klase på en buske eller trädgren. Denna klase av bin är relativt lätt att fånga in.

Vänersborgsortens och Dalslands södra biodlarföreningar erbjuder hjälp att fånga in sådana svärmar.

Svärmar som redan har etablerat sig i skorstenar, taknockar el husväggar är betydligt svårare att få bort. Oftast är detta arbete förknippat med kostnader för att frilägga svärmen så att den blir åtkomlig för sanering. Biodlare saknar kompetens för detta och i dessa fall hänvisas till försäkringsbolagen eller Anticimex.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Telefon:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se