Hoppa till innehåll

 

Lantmäteri

Lantmäterimyndigheten

Lantmätare och sakägare tittar på den befintliga förrättningskartan

Lantmäterimyndigheten är en självständig kommunal myndighet. Vi arbetar med att bilda och ändra fastigheter, skapa- ändra- och upphäva rättigheter för olika ändamål m.m. Detta görs genom en lantmäteriförrättning.

En annan uppgift är att uppdatera fastighetsregistrets fastighetsrättsliga innehåll. Registret innehåller bland annat information om areal och eventuella rättighets- eller planbelastningar.

Vi hjälper också till med frågor om äganderätts- och samfällighets-utredningar.

Nyhet - E-Ansökan

Nu finns möjligheten att använda tjänsten ”Ansök om lantmäteriförrättning”. Här kan användare se sitt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka den information om Sveriges fastigheter som de behöver för att göra en så korrekt ansökan som möjligt.

I tjänsten förklaras de flesta begrepp som förekommer under en förrättning och till hjälp finns även ett kartverktyg med mät- och ritmöjligheter för att kunna illustrera önskemål på bästa sätt.

För att använda tjänsten krävs e-legitimation. Ansökan, och eventuella bilagor som exempelvis kopior på köpeavtal och fullmakter, signeras och vidimeras med t.ex. mobilt Bank-ID.

I dagsläget finns möjlighet att digitalt ansöka om Fastighetsreglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning. Tjänsten är i första hand skapad för sällananvändande privatpersoner även om storkunder också kan använda tjänsten

Blankett för lantmäteriförrättning


Funderar ni på att slå er ihop med grannarna för att för att koppla på er på de kommunala ledningarna för vatten och avlopp?

Vänersborgs Kretslopp & Vatten har som krav att ni bildar en gemensamhetsanläggning för ledningarna och en samfällighetsförening som förvaltar anläggningen. Då det gäller en anslutning till det kommunala nätet vill Kretslopp & Vatten skriva avtal med en part vilket blir samfällighetsföreningen.

Det finns stora fördelar med att bilda en gemensamhetsanläggning då det beslutas hur framtida drift- och underhållskostnader fördelas. Även rättigheter och skyldigheter fastställs.

Gemensamma anläggningar

Bild: Lantmäteriets pressbild. Fotograf: Linda Alfvegren

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vi som arbetar på lantmäterimyndigheten

KONTAKT

Lantmäterichef
Viktor Dalbert

Telefon:
0521-72 13 50

MER information

Länkar:
Ställ din fråga till rätt kontor!Vid frågor gällande fastighetsinskrivning (lagfartsärenden) för fastigheter i Vänersborgs kommun vänder du dig till den statliga lantmäteri-myndighetens kontor i Uddevalla.

Lagfartsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.