Hoppa till innehåll

Lantmäteri

Den kommunala lantmäterimyndigheten

Lantmätare och sakägare tittar på den befintliga förrättningskartan

Lantmäterimyndigheten är en självständig kommunal myndighet. Vi arbetar med att bilda och ändra fastigheter, skapa- ändra- och upphäva rättigheter för olika ändamål m.m. Detta görs genom en lantmäteriförrättning.

test

En annan uppgift är att uppdatera fastighets-registrets fastighetsrättsliga innehåll. Registret innehåller bland annat information om areal och eventuella rättighets- eller planbelastningar.

Vi hjälper också till med frågor om lagfart, äganderätts- och samfällighets-utredningar, överlåtelse- och servitutshandlingar samt fastighetsplaner.

Blankett för lantmäteriförrättning


Funderar ni på att slå er ihop med grannarna för att för att koppla på er på de kommunala ledningarna för vatten och avlopp?

Vänersborgs Kretslopp & Vatten har som krav att ni bildar en gemensamhetsanläggning för ledningarna och en samfällighetsförening som förvaltar anläggningen. Då det gäller en anslutning till det kommunala nätet vill Kretslopp & Vatten skriva avtal med en part vilket blir samfällighetsföreningen.

Det finns stora fördelar med att bilda en gemensamhetsanläggning då det beslutas hur framtida drift- och underhållskostnader fördelas. Även rättigheter och skyldigheter fastställs.

Gemensamma anläggningar

Bild: Lantmäteriets pressbild. Fotograf: Linda Alfvegren

KONTAKT

Lantmäterichef
Eddie Sandin

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 13 50

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

Telefax:
0521-72 19 08

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vi som arbetar på Lantmäteriet

MER information

Länkar:
Ställ din fråga till rätt kontor!Fastighetsinskrivning (lagfartsärenden) för fastigheter i Vänersborgs kommun vänder du dig till den statliga lantmäteri-myndighetens kontor i Uddevalla.

Lagfartsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(den statliga lantmäterimyndigheten)