Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Arrenden

Vänersborgs kommun arrenderar ut mark som är lämpliga för många olika ändamål. Det kan vara jordbruksarrenden, bostadsarrenden m.m. samt upplåtelse för jakt. Vid utarrendering ska områden väljas som är lämpliga med avseende på placering, storlek och användning med utgångspunkt från översiktsplanen och övrigt gällande planer.

Arrenden ska skötas så att inga störningar på miljö och omgivning uppkommer.