Hoppa till innehåll

 

Ansökan om lantmäteriförrättning

En fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare kan ansöka om en lantmäteriförrättning hos  lantmäterimyndigheten genom att fylla i en blankett.

Ansökan görs på en blankett som du kan beställa hos oss på lantmäterimyndigheten. Du kan också ladda ned blanketten till din dator genom att klicka på länken nedan.Fyll i blanketten och underteckna innan du skickar in ansökan till lantmäterimyndigheten tillsammans med övriga handlingar som ska bifogas.

Blankett

Du kan inte skicka in ansökan med e-post eftersom vi behöver din underskrift

Ansökan skickas till:

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vi som arbetar på lantmäterimyndigheten