Hoppa till innehåll

 

Taxor

Avgifter för lantmäteriförättningar

Lantmäterimyndigheten skall ta betalt för sina tjänster enligt en av regeringen fastställd förordning. Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av sakägarna. Man kan antingen komma överens om ett fast pris eller betala vartefter på löpande räkning.

Nedan anges cirkapriser för några typer av förrättningar inklusive kostnad för registrering:

Avstyckning

En tomt, mindre än 5 000 kvm, med fältarbete och införande i fastighetsregistret ca 45 000 kronor.

Fastighetsreglering

Marköverföring mellan två fastigheter där den överförda arealen är mindre än 5000 kvm med fältarbete och införande i fastighetsregistret ca 45 000 kronor.

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning debiteras en fast administrativ avgift samt timpris enligt nedan

Grundbelopp 3 600 kronor
Tilläggsbelopp 3-5 fastigheter: 2 600 kronor
Tilläggsbelopp 6 eller fler fastigheter: 5 400 kronor

Förrättningslantmätare

1 700

kronor/tim

Biträdande handläggare

1 200

kronor/tim

Mätningsingenjör

1 500

kronor/tim

Arbete efter kl 18.00måndag - torsdag

ord avg+ 300

kronor/tim


 Åtgärder med fast pris

Avvisande av ansökan

3 600 kronor

Registrering av ändrat andelstal enligt 24a§ AL

1 800 kronor

-Tillägg per fastighet utöver den första

   600 kronor

Beslut om anslutning enligt 42a§ AL

3 600 kronor

-Tillägg per fastighet utöver den första

   600 kronor

Godkännande av överenskommelse enligt 43§ AL

3 600 kronor

-Tillägg per fastighet utöver den första

   600 kronor


Alla förrättningstjänster är momsfria.

Olika ärenden kräver olika arbetsinsats

Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning och storleken på fastigheten eller fastigheterna har betydelse för arbetsinsatsen. Det kan också finnas svårigheter och problem som gör att förrättningen tar mer tid - exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Återkallad eller inställd förrättning

Ibland händer det att en förrättning av olika skäl inte kan genomföras. Då får sakägarna betala för det arbete som redan har utförts.

Betalning

När förrättningen registrerats skickas en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vi som arbetar på lantmäterimyndigheten

MER information

Fakturafrågor görs till Lantmäterimyndighetens exp

Telefon:
0521-72 13 37

Alla fastighetsägare och andra berörda av en förrätting kallas sakägare