Hoppa till innehåll

 

Gränser

Om du vill ta reda på var en fastighetsgräns går kan vi hjälpa dig.

Det finns några olika sätt vi kan göra det på:

Gränsbestämning

Bestämning av oklara gränser görs genom fastighetsbestämning som är en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten utreder och beslutar då var gränsen går och markerar den. Beslutet blir juridiskt bindande, dvs. gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden.

Särskild gränsutmärkning

Ett gränsmärke som har försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom en särskild åtgärd, där bland annat berörda fastighetsägare kallas till platsen. Även tidigare omarkerade gränspunkter kan markeras och kompletterande gränsmärken kan sättas ut i en gränslinje. Innan vi kan utföra åtgärden bedömer vi om de tekniska förutsättningarna är tillräckligt goda för att gränsmärket kommer på rätt plats.

Gränsvisning

I många fall kan gränsens läge tillfälligt stakas ut genom en enklare gränsvisning. För att detta skall vara möjligt att utföra krävs att gränsen är bra dokumenterad. Gränsvisning är dock inte lämpligt om de som berörs inte är överens, eftersom en gränsvisning inte är juridiskt bindande (se gränsbestämning).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vi som arbetar på lantmäterimyndigheten