Hoppa till innehåll

Övrig service

Förutom lantmäteriförrättningar kan vi hjälpa er med:
 
     -  Ansökan om lagfart
     -  Upprättande av överlåtelse- och servitutshandling
     -  Värdeintyg
     -  Fastighetsutredning, samfällighetsutredning
     -  Markägarförteckning