Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kart- och Geodata

Bilden visar personalen på Kart- och geodata

Kart- och Geodata ansvarar för uppbyggnad och underhåll av kommunens grundläggande geografiska information, som bland annat redovisas i kommunens baskarta (primärkarta). Vi framställer även andra kartor som används i kommunens verksamheter och av externa kunder och allmänhet.

Film om vår verksamhet

Vi arbetar med moderna instrument i form av totalstationer, avvägningsinstrument och satellitutrustningar. Vi arbetar i koordinatsystemen SWEREF99 12 00 och RH2000, mer information om detta här.

Behöver du kartor eller är i behov av mätningstjänster går det bra att kontakta oss för information, beställningar och prisuppgifter.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kart- och Geodata
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Vi som arbetar på Kart- och Geodata

MER information

Plan- och bygglovstaxa , 461 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglovskartor faktureras efter utförd åtgärd oberoende av bygglovets utgång.