Hoppa till innehåll

 

GIS

Alla företeelser som går att lokalisera till en given plats, kan man hantera i ett GIS system. Exempel på sådant är hemvårdens vårdtagare, skolor, busshållplatser, fornlämningar, statistik m.m.

GIS är ett verktyg för att kunna sammankoppla datainformation med geografiska lägen. Detta redovisas sedan i exempelvis kartor, tabeller m.m.

GIS används bl.a. när man vill få reda på hur många elever som bor inom ett visst avstånd från en skola,  snabbaste/kortaste vägen mellan två punkter, hur många och vilka boende som påverkas av ett giftutsläpp etc.

Vi utför GIS-analyser på uppdrag.

GIS: Geografiska InformationsSystem

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kart- och Geodata
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Vi som arbetar på Kart- och Geodata