Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

GIS

Alla företeelser som går att lokalisera till en given plats, kan man hantera i ett GIS system. Exempel på sådant är hemvårdens vårdtagare, skolor, busshållplatser, fornlämningar, statistik m.m.

GIS är ett verktyg för att kunna sammankoppla datainformation med geografiska lägen. Detta redovisas sedan i exempelvis kartor, tabeller m.m.

GIS används bl.a. när man vill få reda på hur många elever som bor inom ett visst avstånd från en skola,  snabbaste/kortaste vägen mellan två punkter, hur många och vilka boende som påverkas av ett giftutsläpp etc.

Vi utför GIS-analyser på uppdrag.

GIS: Geografiska InformationsSystem

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kart- och Geodata
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Vi som arbetar på Kart- och Geodata