Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunens koordinatsystem

Grunden för all mätverksamhet i kommunen bygger på ett stomnät i plan och ett antal fixpunkter i höjd. Dessa  bildar ett koordinatsystem (i plan: Sweref 99 12 00/ i höjd: RH 2000) som tillsammans med satelliter (GPS/Glonass)säkerställer att alla arbeten  hamnar i rätt läge med hög precision.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kart- och Geodata
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Vi som arbetar på Kart- och Geodata