Hoppa till innehåll

 

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnaden eller anläggningen hamnat i det läget som byggnadslovet anger.Beställning ska göras minst fem arbetsdagar innan gjutning/montering av grund. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan anlitas för denna tjänst telefon (0521-721337). Faktureras utanför bygglovet.


Lägeskontroll ska utföras av sakkunnig person som kan styrka sin kompetens inom mätningsteknik. i enlighet med Lantmäteriets Rekommendationer för bedömning av "grundläggande mätningsteknisk färdighet" (A§ 348/2010).