Hoppa till innehåll

 

Registerkartan

är del av fastighetsregistret och redovisar trakt, kvarter, fastigheter, rättigheter mm. Numera förs registerkartan digitalt (NDR) och ingår i en nationell registerkarta (NDRK).

KONTAKT

Byggnadsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

Telefon expedition:
0521-72 13 37

Telefax:
0521-72 19 08

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se
_____________________________

Kart-/GISchef
Andreas Knutsson

Telefon:
0521-72 13 51

E-post:
andreas.knutsson@vanersborg.se