Hoppa till innehåll

 

Husutsättning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska en byggnad, tillbyggnad eller anläggning stakas ut för att hamna i rätt läge i både plan och höjd efter bygglovsbeslutet.
 
När ditt bygglov är klart så utför miljö- och byggnadsförvaltningen utstakning efter din beställning. Avgift enligt PBL-taxan kommer att utgå.
Beställningen vill vi ha minst fem dagar före önskad åtgärd, för att vi ska hinna beräkna och planera in arbetet. (0521-721337)

Grovutstakning:
En grovutstakning görs för att underlätta att schaktning görs på rätt ställe. Vid en grovutstakning sätter vi ut käppar i varje hushörn och markerar även en lämplig höjdfix.
 
Finutsättning:
Finutstakning görs efter schaktning utförts för att markeringarna inte ska försvinna. Vi sätter ut försäkringsmarkeringar på profiler som sätts upp av husägare/utförare av husbyggnationen utanför byggnadshörnen i vinkel för att underlätta inmätning.
 
Utförare:
Utstakning ska utföras av sakkunnig person som kan styrka sin kompetens inom mätningsteknik. i enlighet med Lantmäteriets Rekommendationer för bedömning av "grundläggande mätningsteknisk färdighet" (A§ 348/2010).
 

Exempel på måttsättning av byggnadsläge i förhållande till gräns

Exempel på måttsättning av byggnadsläge i förhållande till gräns

Exempel på hur en hörnprofil vid finutsättning kan se ut

Exempel på hur en hörnprofil vid finutsättning kan se ut.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kart- och Geodata
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Vi som arbetar på Kart- och Geodata